Hvad skal en APV-handlingsplan indeholde?

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Resumé

Der vil være forskel på centrale og lokale retningslinjer for handlingsplaner for arbejdspladsvurderinger (APV). Centrale retningslinjer fastlægger principper for APV-arbejdet, som skal gælde for alle de kommunale/regionale arbejdspladser. De må derfor ikke blive for detaljerede. De lokale retningslinjer kan i højere grad lægge konkrete planer for, hvordan handlingsplanen skal gennemføres.


Hovedudvalgets retningslinje for APV-handlingsplaner skal blandt andet sikre en forbedret arbejdsmiljøindsats, at medarbejderne oplever sikre og sunde arbejdspladser, at de overordnede betingelser for arbejdsmiljøarbejdet er ens for alle kommunens arbejdspladser og at arbejdsmiljøarbejdet kobles til andre personalepolitiske indsatser. Der er adskillige faser i processen: planlægning, kortlægning, prioritering, nedskrive handlingsplanen, gennemføre planen, løbende kommunikere og informere om arbejdet samt følge op på og justere planen.


De lokale retningslinjer for APV-handlingsplaner skal, sammen med retningslinjerne for selve arbejdspladsvurderingen, sikre at arbejdsmiljøarbejdet bliver integreret på hele arbejdspladsen, at der bliver fulgt op på APV´en, og at arbejdsmiljøet dermed får et løft. APV-arbejdet skal indarbejdes på hele arbejdspladsen. Arbejdet kan inddeles i følgende faser: Udarbejde en handlingsplan, gennemføre handlingsplanen, opfølgning og til sidst evaluering af retningslinjerne.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk