UDBUD

Kort om udbud og udlicitering 

 23-05-2012 | OAO og FTF har i fællesskab lavet en kort introduktion om udbud og udlicitering rettet mod MED-Hovedudvalgene. Hvad er udlicitering? Udbud og udlicitering er begreber, hvor der ofte hersker begrebsforvirring, hvilket kan give anledning...Læs resumé [Notat]

Udbud trin for trin til MED-Hovedudvalgene

 09-05-2012 | OAO og FTF gennemgår de enkelte faser i et udbudsforløb og kommer med anbefalinger til opgaver for MED-Hovedudvalgene. Udbudsforløbet kan opdeles i faserne... [Redskab]

Udbudsstrategi og kvalitetskontrakter 

 17-10-2011 | I 2009 blev der vedtaget nye krav om udarbejdelse af en kommunal og regional ´udbudsstrategi´ og kommunale ´kvalitetskontrakter´. Begge lovkrav skal kombineres...Læs resumé [Notat]

Inspiration til en udbudsstrategi 

 17-10-2011 | En udbudsstrategi skal sikre, at kommunen og regionen tager stilling til brugen af udbud i opgavevaretagelsen og at dette bliver synliggjort for borgere og...Læs resumé [Notat]

Ordbog om udbud og udlicitering  

 09-05-2012 | OAO og FTF har her lavet en ordbog med de mest almindelig ord og begreber, der bliver brugt, når kommunerne drøfter konkurrenceudsættelse, udbud og... [Redskab]

Opgaver i forbindelse med udbud i kommuner og regioner

 08-05-2012 | OAO og FTF har her en oversigt over opgaver om udbud for kommunen/regionen, for MED og for de forhandlingsberettigede organisationer.  Vi ønsker på den at...Læs resumé [Notat]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk