KOMPETENCEUDVIKLING

Kompetenceaftalen 

 20-08-2020 | Kompetenceaftalens formål er at forpligte ledere og medarbejdere til at prioritere job- og kompetenceudvikling. Det kan blandt andet dække over efter- og videreuddannelse. Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og... [Notat]

Kompetencestrategi – hvad gør vi i SU? 

 20-08-2020 | Det er en vigtig opgave for SU at udarbejde en kompetencestrategi for arbejdspladsen. I SU bør I blandet andet diskutere, hvordan arbejdspladsen når sine mål,... [Redskab]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk