Kompetenceaftalen 

Udgivet: 20-08-2020 | Redigeret: 20-08-2020

Hvad er kompetenceaftalen?

Kompetenceaftalens formål er at forpligte ledere og medarbejdere til at prioritere job- og kompetenceudvikling. Det kan blandt andet dække over efter- og videreuddannelse.

Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse.

Samarbejdsudvalgenes rolle

Kompetenceaftalen beskriver blandt andet samarbejdsudvalgenes rolle.

Samarbejdsudvalget skal med udgangspunkt i en vurdering af arbejdspladsens strategiske mål og behov for strategisk kompetenceudvikling:

Ved OK18 aftalte parterne at omlægge den fælles indsats for kompetenceudvikling. Dette betyder, at der er etableret en ny Statslig Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling.  

Kompetencestrategi – hvad gør vi i SU? 

Udgivet: 20-08-2020 | Redigeret: 20-08-2020

Det er en vigtig opgave for SU at udarbejde en kompetencestrategi for arbejdspladsen. I SU bør I blandet andet diskutere, hvordan arbejdspladsen når sine mål, og hvilke metoder I skal bruge til at opnå de ønskede kompetencer.

Kompetencesekretariatets hjemmeside kan I hente inspiration til både at udvikle og implementere en kompetencestrategi.