Udgivet: 09-01-2019 | Redigeret: 09-01-2019

Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i Staten

Rammerne for samarbejdsudvalgenes arbejde er bestemt af Samarbejdsaftalen. Den senest gældende Samarbejdsaftale blev indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2013 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU.

Samarbejdsaftalen er blevet til på baggrund af parternes fælles enighed om, at et stærkt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for en velfungerende statslig sektor. Denne enighed er blevet afspejlet ved at give samarbejdsudvalgene større mulighed for med udgangspunkt i arbejdspladsens konkrete udfordringer, behov og vilkår at beskæftige sig med de opgaver, der er relevante for deres egen arbejdsplads og arbejdspladsens fremtid.

Læs Samarbejdsaftalen 2013 på Samarbejdssekretariatets hjemmeside