SU-REDSKABER

Inspiration til tillid og samarbejde i staten 

 02-06-2014 | Tillid og samarbejde er nøglerne til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Moderniseringsstyrelsen, Akademikerne, SKAF og OAO har sammen lavet et projekt, der skal styrke tilid og samarbejde på de statslige arbejdspladser. I... [Notat]

Hvordan bruger vi SU? 

 14-03-2014 | SU skal, ved hjælp af en drøftelse, selv finde frem til hvilke emner der er særlig relevant for arbejdspladsen. Få inspiration i OAO's redskab om §4 i... [Redskab]

Værktøj skal få tilliden til at gro fra dit samarbejdsudvalg 

 13-12-2013 | OAO har lavet et værktøj med 14 spørgsmål, der kan drøftes i samarbejdsudvalget. Med disse drøftelser kan I starte arbejdet med at få tilliden til at gro på... [Redskab]

Når MUSen gør en forskel 

 24-01-2012 | SU har en væsentlig opgave i forhold til at diskutere processen for MUS (medarbejderudviklingssamtaler.) Det er afgørende, at MUS gør en forskel for den... [Redskab]

Inspirationskatalog til SU 

 12-04-2012 | Inspirationskataloget er til dig, der er medarbejderrepræsentant i SU. Kataloget hjælper dig til en ordentlig drøftelse af de beslutninger, der skal drøftes i... [Redskab]

Kompetenceudvikling ved omstilling og forandring

 24-01-2012 | Når arbejdspladsen gennemgår en omstilling, er det særlig vigtigt for medarbejderrepræsentanterne i SU at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen. Her skal SU... [Redskab]

Hvad skal ledelsen informere om? 

 03-02-2012 | Er du SU medlem ?– og er du nogen gange i tvivl om hvad ledelsen skal informere om i SU? Så prøv at se denne her korte video, som beskriver hvad ledelsens... [Video]

Hvornår skal ledelsen informere og drøfte i SU? 

 03-02-2012 | Sidder du i et SU? og er du i tvivl om hvornår ledelsen skal involvere medarbejdersiden i de væsentlige beslutninger? Så skal du se denne her korte video, som... [Video]

SU retningslinje 

 04-12-2012 |  Hvad skal der skrives i en retningslinje? Her er et redskab, som kan give dig og dit samarbejdsudvalg inspiration til indholdet af retningslinjen. I... [Redskab]

Sådan får du indflydelse på din arbejdsplads! 

 03-02-2012 | Er du nogle gange i tvivl om hvor og hvordan du kan påvirke forholdene på din arbejdsplads? Vi har i denne korte video, prøvet at vise hvad ledelsesret,... [Video]

Klagevejledning 

 29-05-2012 | Er du i tvivl om, hvordan man klager over brud på samarbejdsaftalen? Så kan du se denne video, og blive klogere på dine klagemuligheder. Du kan blandt andet... [Video]

Hvordan håndterer SU udbud og udlicitering?

 18-01-2012 | Det er en vigtig opgave for SU at drøfte konsekvenser for medarbejderne, når arbejdspladsen udliciterer eller sender opgaver i udbud. [Redskab]

Budget og økonomi – hvorfor er det vigtigt?

 18-01-2012 | Medarbejderrepræsentanterne i SU har en særlig opgave i forhold til at drøfte og komme med forslag til budget og økonomi på arbejdspladsen. [Redskab]

Fusion og sammenlægning – 10 gode råd

 18-01-2012 | I SU er det en væsentlig opgave at få klarhed over, hvad fusionen betyder for de ansattes arbejdsopgaver og arbejdspladsens ressourcer. Derfor bør du som... [Redskab]

Omstilling – hvad kan du gøre i SU?

 18-01-2012 | Som medarbejder i staten kan du opleve en række konkrete problemer og udfordringer i forbindelse med omstillingen. [Redskab]

Styreformer i staten 

 18-10-2011 | OAO har udarbejdet et oversigtsskema over styreformer i staten til brug for den lokale drøftelse i SU. Skemaet gør det muligt at danne sig et hurtigt overblik... [Notat]

Trivselsmeter 

 28-09-2011 | Trivselsmeter er et elektronisk værktøj, der kan bruges til at gennemføre trivselsmålinger, hvis I vælger at lave en spørgeskemaundersøgelse. Målingen i sig... [Redskab]

Årsplanlæggeren 

 28-09-2011 | Årsplan for samarbejdsudvalgets opgaver på statens område. Med årsplanlæggeren kan du vælge, hvornår jeres samarbejdsudvalg vil arbejde med SKAL-opgaverne i... [Redskab]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk