NYHEDER

Pressemeddelelse: Staten sænker kvaliteten 

14-08-2020 | Den fælles udlicitering af opgaver i regi af SFM som reception, kantinedrift, vedligehold m.m. har ført til en væsentlig lavere brugertilfredshed. Det viser evalueringen af 1. bølge af Statens Facility Management, der dokumenterer, at lokal dialog, pris og kvalitet som regel følges ad. OAO opfordrer derfor regeringen til at sætte yderligere planlagt udlicitering på pause. [Nyhed]

Pressemeddelelse: Den frivillige statslige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø er en succes 

02-07-2020 | En evaluering af de to første hold på ”Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø” i staten fremhæver de store gevinster, der er at hente... [Nyhed]

Telefontider i uge 26-32 

15-06-2020 | I uge 26-32 (begge inkl.) er telefontiderne: Mandag-fredag 10-14. Fra mandag 10.8. er telefontiderne igen: Mandag-torsdag 9-15 og fredag 10-15. [Nyhed]

OAO ansætter ny sekretariatschef 

01-04-2020 | Forretningsudvalget i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har besluttet at ansætte cand.scient. pol Henrik Würtzenfeld som ny sekretariatschef... [Nyhed]

Aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 

27-03-2020 | Der er indgået aftaler på både det statslige, regionale og kommunale område om ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse... [Nyhed]

OAO har fået ny formand  

24-03-2020 | [Nyhed]

Pressemeddelelse fra Forhandlingsfællesskabet  

20-03-2020 | Fælleserklæring - Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt. [Nyhed]

Pressemeddelelse: Ny formand for CFU  

16-03-2020 | Grundet COVID-19 blev dagens ekstraordinære møde i CFU’s Fællesudvalg aflyst. På mødet skulle CFU have valgt ny formand til at efterfølge Flemming... [Nyhed]

OAO arbejder videre 

12-03-2020 | Situationen omkring corona-virus’en påvirker mange forhold i det danske samfund. Driften af OAO’s sekretariat er også påvirket af situationen, men vi... [Nyhed]

Arbejdsmarkedets parter får mere indflydelse på Det Europæiske Semester  

19-02-2020 | Mads Samsing, næstformand i HK og formand for komitéen for lokal og regional forvaltning i EPSU, har været med til at stå i spidsen for et projekt om... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner indgår aftale  

06-12-2019 | Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner er enige om en ny fælles erklæring om veje til mindre konfliktfyldte forhandlinger. [Nyhed]

KL og Forhandlingsfællesskabet - politisk forhandlingserklæring om overenskomstforhandlingerne  

29-11-2019 | KL og Forhandlingsfællesskabet har efter overenskomstforhandlingerne i 2018 drøftet den danske model på det kommunale område. Baggrunden er at de... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Klarhed over spisepause for statens ansatte  

29-11-2019 | De faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er nået frem til en endelig klarhed over, hvem der har en overenskomstmæssig ret til... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Snart bliver statens ledere rollemodeller i psykisk arbejdsmiljø 

02-10-2019 | Ny, frivillig lederuddannelse skal klæde statslige ledere yderligere på til forebyggelse samt håndtering af psykisk arbejdsmiljø på deres... [Nyhed]

Ny styrelse under Skatteministeriet får ansvar for statslige overenskomstforhandlinger 

27-09-2019 | I dag blev den nye styrelse, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, præsenteret af skatteminister, Morten Bødskov. Styrelsen får ansvar for statslige... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Ny fond giver statens medarbejdere nye muligheder for efteruddannelse  

04-09-2019 | Den Statslige Kompetencefond på 172 millioner kroner gør det fra i dag nemmere for ca. 180.000 ansatte i staten at få videreuddannelse på jobbet. For... [Nyhed]

Bodil Otto byder ny regering velkommen  

26-06-2019 | Offentligt Ansattes Organisationer glæder sig over indholdet i den nye regeringsaftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten. De... [Nyhed]

Ny publikation sætter fokus på ledelse af digitalisering på arbejdspladsen 

24-05-2019 | Væksthus for Ledelse udgiver ny publikation, der har til formål at inspirere ledere til, hvordan man kan tænke digitalisering ind i en bedre... [Nyhed]

Ny kompetencefond er snart klar til at modtage ansøgninger 

13-05-2019 | Der blev ved OK18 aftalt, at der fortsat skal investeres i efteruddannelse af statsligt ansatte, derfor blev Den Statslige Kompetencefond etableret... [Nyhed]

Statens topforhandler genvalgt 

20-03-2019 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten. [Nyhed]

OAO på Islands Brygge 

02-01-2019 | OAO er nu flyttet ind på 1. salen i den nye hovedorganisations lokaler på Islands Brygge 32D. [Nyhed]

Moderniseringsstyrelsen prøver igen at snyde statsansatte 

21-11-2018 | Ved OK18 fik statens ansatte innovationsministerens underskrift på, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed. Nu vil... [Nyhed]

Ny kontoradresse i det nye år 

19-11-2018 | OAO flytter ind i den nye hovedorganisations lokaler på Islands Brygge 32D i starten af det nye år. [Nyhed]

OAO taber sag om DSB’s indmeldelse i Dansk Industri 

01-10-2018 | D. 28. september afgjorde Arbejdsretten, at DSB juridisk kan melde sig ind i DI og opsige det statslige aftalegrundlag. [Nyhed]

Bodil Otto om Ledelseskomissionens rapport: Ledelse er blevet sat på dagsordenen 

13-06-2018 | Der er gode takter i Ledelseskommissionens anbefalinger, som sætter de offentlige lederes vilkår på dagsordenen, mener OAO’s formand Bodil Otto. Dog... [Nyhed]

Stort JA i OAO-Stat til OK18 

04-06-2018 | Medlemmerne i Offentligt Ansattes Organisationer har stemt JA til det generelle forlig på statens område. 92 pct. har stemt JA, og stemmeprocenten... [Nyhed]

OAO-Stats repræsentantskab siger JA til OK18 

17-05-2018 | OAO-Stats repræsentantskab har i dag enstemmigt besluttet at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK18-resultatet. Resultatet af urafstemningen... [Nyhed]

Informationspjece om OK18 resultatet i staten 

07-05-2018 | Få et hurtigt overblik over resultatet for de statslige ansatte ved OK18, i denne pjece. [Nyhed]

OK18 forhandlingerne er afsluttet 

30-04-2018 | Efter flere måneders forhandling blev der i weekenden indgået overenskomstaftaler for alle offentligt ansatte. [Nyhed]

Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 procent 

12-03-2018 | Det er halve sandheder, når arbejdsgiverne påstår at deres ”tilbud” vil give lønstigninger til offentligt ansatte, der lægger sig op af de privates [Nyhed]

CFU og Forhandlingsfællesskabet: Lockout vil ramme almindelige danskere hårdt 

07-03-2018 | Med sine voldsomme lockout-varsler risikerer de offentlige arbejdsgivere at sætte hele den danske model på spil. [Nyhed]

15.000 statsansatte er udtaget til konflikt 

05-03-2018 | Fagforbundene under det statslige forhandlingsfællesskab, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), varslede i dag konflikt på op mod 150... [Nyhed]

CFU: Vores mål er en aftale, men det ser svært ud 

01-03-2018 | De statsansattes forhandlere arbejder stadig for en overenskomstaftale efter indledende møde i Forligsinstitutionen i dag. Men det ser svært ud,... [Nyhed]

Sammenbrud i overenskomstforhandlinger  

24-02-2018 | Overenskomsten 2018 har været lige så vanskelig, som forhandlerne for de statsansatte forudså. Trods en lang optakt med invitation til dialog og... [Nyhed]

Fyraftensmøde med FTF og OAO: Faglig ledelse mellem kerneogaver og styring 

12-02-2018 | Tirsdag den 8. maj 2018 14.30 - 16.30 holder FTF og OAO fyraftensmøde under overskriften "Faglig ledelse mellem kerneogaver og styring: Hvordan... [Nyhed]

Hvad med samarbejdet, når hele eller dele af arbejdspladsen står over for flytning?  

12-01-2018 | I 2015 blev en række statslige arbejdspladser flyttet geografisk fra Hovedstaden ud i landet. Tilsvarende har Regeringen annonceret, at yderligere... [Nyhed]

DA, hold fingrene fra vores overenskomster! 

09-01-2018 | Igen og igen oplever vi private arbejdsgivere tegne et forvrænget billede af vilkårene i den offentlige sektor. Det er både respektløst overfor de... [Nyhed]

Intet ”løngab” på det statslige arbejdsmarked 

13-12-2017 | Der eksisterer ikke et ”løngab” på det statslige arbejdsmarked. Det bliver dokumenteret i de statslige parters (Moderniseringsstyrelsen og CFU)... [Nyhed]

Dansk Arbejdsgiverforening ser også den betalte spisepause som en rettighed 

06-11-2017 | I Politiken bringes i dag en historie om den betalte frokostpause for offentligt ansatte på baggrund af en analyse, som DA har fået DREAM-gruppen til... [Nyhed]

Finansministeriet åbner for at fjerne medarbejdernes betalte frokostpause 

01-11-2017 | Finansministeriet åbner for at fjerne medarbejdernes betalte frokostpause - uden forhandling eller lønforhøjelse. Medarbejderne skal sættes op i... [Nyhed]

Statsansatte: Tanken er tom, Sophie Løhde! 

26-10-2017 | CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt stormøde med 46 faglige organisationer på det... [Nyhed]

OAO og FTF udbyder nyt førlederforløb 

10-10-2017 | Har du en fremtidig offentlig leder blandt dine medarbejdere? En medarbejder, du synes har talent for ledelse? Så er der mulighed for at tilmelde ham... [Nyhed]

Topforhandlere: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet 

06-10-2017 | CFU og Forhandlingsfællesskabet i dag sendt et fælles brev til innovationsminister Sophie Løhde, KL’s topforhandler Michael Ziegler og Danske... [Nyhed]

OAO tilbagekalder varsel om blokade af politikadetstillinger 

26-09-2017 | Da Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen fredag d. 22/9 -17 indgik aftale om overenskomst for politikadetterne, har OAO sendt en tilbagekaldelse... [Nyhed]

På vej mod ledelse 

09-08-2017 | Du kan stadig nå at tilmelde dig uddannelsen: På vej mod ledelse. Den er et tilbud til dig, som arbejder i en kommune, region eller i... [Nyhed]

OAO-S bakker op om CO10/Politiforbundets blokade af stillingerne som politikadet 

30-06-2017 | På vegne af en række medlemsorganisationer, har OAO-S i dag fremsendt varsel om sympatiblokade af politikkadetstillinger. Baggrunden for... [Nyhed]

Ændrede telefontider i sommerferieperoden (uge 26-32):  

29-06-2017 | Fra og med mandag den 24. juni til og med fredag den 9. august 2019, vil OAO´s telefontider være: Mandag til fredag fra kl. 10.00 –... [Nyhed]

Den europæiske organisation for offentligt ansatte: Sæt lønnen op for offentligt ansatte 

23-06-2017 | I anledning af Public Services Day d. 23. juni, har den europæiske organisation for offentligt ansatte, EPSU, igangsat en kampagne for lønstigninger... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Statens topforhandler varsler opgør med Finansministeriet til OK18! 

07-06-2017 | I dag samledes over 100 af de vigtigste overenskomstforhandlere på det offentlige område til forhandlerkonference hos Djøf. I forbindelse med... [Nyhed]

CFU-formand Flemming Vinthers tale om OK-18 ved DJØF’s Forhandlerkonference 

06-06-2017 | Som en del af forberedelsen til OK18 samles topforhandlerne på det offentlige område ved DJØF’s forhandlerkonference er for at udveksle synpunkter.... [Nyhed]

Regina, Karina og Steffen er på vej mod ledelse 

18-05-2017 | OAO og FTF udbyder for anden gang uddannelsen På vej mod ledelse for medarbejdere med talent for og lyst til ledelse. Deltagerne på det første hold... [Nyhed]

Statens topforhandler genvalgt: Lønstigninger bliver et hovedkrav til OK18 

16-05-2017 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for statens ansatte. Flemming Vinther... [Nyhed]

OAO om sammenhængsreformen: Involvér medarbejderne 

07-04-2017 | Regeringen igangsætter nu – med Sofie Løhde i spidsen - et arbejde med at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor. [Nyhed]

Pressemeddelelse: Statsansatte fastholder skarp linje 

03-04-2017 | CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt møde med 52 faglige organisationer på det... [Nyhed]

Inddragelse og retning er godt for inklusionen 

20-03-2017 | Forhandlingsfællesskabet og KL har fået undersøgt, hvad der skal til for at både arbejdspladsen, medarbejderne og ledige i fx virksomhedspraktik,... [Nyhed]

Søg penge til kompetenceudvikling på din statslige arbejdsplads 

08-03-2017 | Arbejder du på en statslig arbejdsplads? Så kan I søge om penge til kompetenceudviklingsprojekter. [Nyhed]

Medarbejdere betaler høj pris ved udlicitering 

01-03-2017 | En ny undersøgelse viser, at medarbejdere betaler en høj pris, når offentlige opgaver udliciteres fra det offentlige til det private. [Nyhed]

Horsens Kommune endevender dokumentation 

27-02-2017 | Mængden af dokumentation og krav til kontrol kan være en mavepuster for mange medarbejdere, hvis ikke dokumentationen opleves som meningsfuld og... [Nyhed]

Derfor har de statsansatte opsagt samarbejdet - få overblikket 

20-02-2017 | Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, har på vegne af statens ansatte opsagt samarbejdet med arbejdsgiveren Moderniseringsstyrelsen, der hører... [Nyhed]

De faglige organisationer vinder sag om betalt spisepause 

15-02-2017 | En faglig voldgiftsret har netop fastslået, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte hos Danmarks Radio. [Nyhed]

"Ministeren skal forstå, at hun ikke kun er minister for de statslige arbejdsgivere" 

25-01-2017 | Statens ansatte har opsagt samarbejdet med arbejdsgiveren Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet. Men hvorfor – og hvad skal der til, for at de... [Nyhed]

Forstår Sophie Løhde ikke kernen i den danske model? 

11-01-2017 | På et samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg i dag svarede minister for offentlig innovation Sophie Løhde på spørgsmål om inddragelse af de... [Nyhed]

Tillidsbaseret ledelse giver resultater 

10-01-2017 | Mandag Morgen sætter i denne uges ugebrev fokus på tillidsbaseret ledelse og hvordan det har resulteret i færre medicineringsfejl på... [Nyhed]

Åbent brev til minister for offentlig innovation - Sophie Løhde 

21-12-2016 | Statsansatte afbryder samarbejdet med Sophie Løhde [Nyhed]

Innovér og investér rigtigt i velfærden, Sophie Løhde 

07-12-2016 | Den nye minister for offentlig innovation er (måske) den vigtigste post for den ny regering. [Nyhed]

Ny regering vil skabe en offentlig sektor i krybesporet 

29-11-2016 | Det overordnede budskab er klart. Færre skal betale topskat og der bliver færre penge til velfærd. Der bliver reelt tale om en minusvækst med et... [Nyhed]

Kommunaldirektører: MED-systemet skal bruges strategisk  

17-11-2016 | Medarbejdere og topledere i kommunerne er slående enige: Fremtidens kommunale topleder skal kunne inddrage medarbejderne i langsigtede og strategiske... [Nyhed]

"Low Performers" er et demotiverende budskab 

27-10-2016 | Moderniseringsstyrelsens fremstilling af statsansatte som dovne sender et forkert signal og er udtryk for et alt for ensidigt fokus som arbejdsgiver.... [Nyhed]

Verdens første statistik om offentlig innovation netop udgivet som bog 

27-10-2016 | 'Innovationsbarometeret. Højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation' er nu udgivet og er samtidig verdens første... [Nyhed]

God arbejdsgiveradfærd? 

07-10-2016 | ”Gå hjem møde om Håndtering af low performers i staten” det er tilbuddet fra Moderniseringsstyrelsen til HR-afdelinger og ledere. [Nyhed]

Genvalg af formand og næstformand for OAO-Stat 

04-10-2016 | På OAO Stats repræsentantskabsmøde i dag blev både Flemming Vinther og Rita Bundgaard genvalgt for en 4-årig periode som henholdsvis... [Nyhed]

Hjælp til evaluering af din innovation 

28-09-2016 | Evaluering af innovative tiltag kan hjælpe med at højne niveauet af tiltaget og formidle dets værdi til beslutningstagere, samarbejdspartnere og... [Nyhed]

CFU's forhandlingsudvalg har inviteret til lønkonference i dag 

19-09-2016 | Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, har inviteret organisationerne til politisk lønkonference på Tivoli Hotel & Congress Center i dag,... [Nyhed]

Forskning i udlicitering en realitet med lanceringen af Center for Offentlig Privat Samspil, COPS 

15-09-2016 | Samspillet mellem offentlige og private organisationer i praksis skal udforskes og undersøges nærmere med det nye forskningscenter, COPS. I et... [Nyhed]

Debat: Økonomisk ansvarlighed kræver faglighed 

06-09-2016 | De offentligt ansatte er i de seneste måneders mediedebat blevet kaldt forkælede, visionsløse, betonagtige og uden bud på, hvordan vi får... [Nyhed]

Beskæftigelse i kommuner og regioner 

29-08-2016 | Her på siden under Løn og Ansættelse har vi et værktøj med nøgletal for beskæftigelsen i kommuner og regioner. På baggrund af henvendelser fra... [Nyhed]

Offentligt Ansattes Organisationer holder lukket tirsdag d. 12. september 2017 

19-08-2016 | Offentligt Ansattes Organisationers sekretariat holder lukket tirsdag den 12. september 2017, grundet afholdelse af internt heldagsmøde.... [Nyhed]

Se video af Kriminalforsorgens vision for implementering af tillidsreformen 

06-07-2016 | Direktoratet for Kriminalforsorgen har som den første offentlige organisation, valgt at implementere tillidsreformen i hele organisationen. OAO... [Nyhed]

Hjælp til ekspertrådgivning eller inspiration til godt psykisk arbejdsmiljø 

29-06-2016 | Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har lanceret en fælles indsats for at understøtte de regionale arbejdspladsers arbejde for et godt... [Nyhed]

Ændrede telefontider i ugerne 26-32 

24-06-2016 | Fra og med mandag den 24. juni til og med fredag den 9. august 2019, vil OAO`s telefontider være som nedenstående: Mandag til fredag fra kl.... [Nyhed]

Er en tidsbank vejen til balance mellem fritid og arbejde? 

24-06-2016 | Medarbejderne skal kunne sætte deres overarbejdstimer ind på en konto, som senere kan bruges til ferie, orlov eller nedsat tid. Eller timerne kan... [Nyhed]

Center for Offentligt Innovation fortsætter 

23-06-2016 | Regeringen og KL har aftalt at forlænge COI for en ny periode. [Nyhed]

Beskæftigelse i kommuner og regioner 

13-06-2016 | OAO har udviklet et nyt værktøj med nøgletal over beskæftigelsen i kommuner og regioner. [Nyhed]

Første danske ph.d. afhandling om tillidsbaseret styring og ledelse: tilliden skal i arbejdstøjet 

07-06-2016 | Forsker Tina Øllgaard Bentzen har netop forsvaret sin ph.d. afhandling ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer – i springet... [Nyhed]

Ny guldgrube af viden til og fra kommunale arbejdspladser 

02-06-2016 | Med hjemmesiden Viden på Tværs kan medarbejdere og ledere i kommunerne få viden, værktøjer og inspiration til det daglige arbejde. [Nyhed]

Fængselsbetjente er blandt de mest syge i staten 

27-05-2016 | Ugebrevet A4 bringer i dag en artikel, der fortæller at fængselsbetjentene - men også politibetjente og medarbejdere i SKAT - er blandt de... [Nyhed]

Jobbytteordning 

26-05-2016 | I forbindelse med flytningen af en række statslige institutioner fra hovedstadsområdet som led i regeringens initiativ ”Bedre balance” har... [Nyhed]

Økonomisk ansvarlighed og høj faglighed er hinandens forudsætninger 

09-05-2016 | Den seneste tids debat om den offentlige sektor har efterladt et klart budskab om, at de offentligt ansatte må forstå, at de skal være effektive og... [Nyhed]

Hvordan evaluerer du innovative tiltag i den offentlige sektor? 

21-04-2016 | Center for Offentlig Innovation (COI) har i samarbejde med professor Peter Dahler-Larsen netop udgivet Vejledning om at evaluere innovative tiltag,... [Nyhed]

Vejen mod tillid og samarbejde i staten  

19-04-2016 | Det er ikke altid så let at arbejde med så abstrakte ting som tillid og samarbejde. Syv statslige arbejdspladser er i gang med projekter, der skal... [Nyhed]

SPARK, Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne, sættes i gang i dag 

12-04-2016 | Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for produktivitet og kvalitet i den kommunale sektor. Som en del af overenskomstforliget for... [Nyhed]

Lægesekretærer: over 30 % af dokumentationskrav er unødvendige 

05-04-2016 | OAO har i samarbejde med HK-kommunal undersøgt lægesekretærers forhold til registrering og dokumentation. Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10... [Nyhed]

FTF og OAO inviterer til inspirationsmøde 

22-03-2016 | Hvad er nye veje ind i den faglige offentlige ledelse? [Nyhed]

Kriminalforsorgen ruller tillidsreformuddannelse ud i hele organisationen 

14-03-2016 | I Kriminalforsorgen arbejder de dedikeret mod at indføre tillidsbaseret ledelse. Som den første statslige organisation ruller de nu OAO’s... [Nyhed]

Regningen for udflytning af statslige arbejdspladser kan blive ringere service 

24-02-2016 | Tirsdag oplyste finansminister Claus Hjort Frederiksen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, at regeringen nu har godkendt den samlede... [Nyhed]

Fastholdelsesbonus 

17-02-2016 | Centralorganisationerne tilsluttet CFU og Moderniseringsstyrelsen har 17. februar 2016 indgået aftale om fastholdelsesbonus i forbindelse med... [Nyhed]

Fælles udmelding om fleksjobansatte 

12-02-2016 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder, hvor forskellige personalemæssige forhold i... [Nyhed]

Udflytning af statslige arbejdspladser – udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen 

02-02-2016 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder, hvor forskellige personalemæssige forhold i... [Nyhed]

Sæt turbo på samarbejdet om godt psykisk arbejdsmiljø 

27-01-2016 | KL og Forhandlingsfællesskabet skyder den fælles indsats Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) i gang med en stor, spændende... [Nyhed]

Lønregulering i staten pr. 1. april 2016 

07-01-2016 | CFU og Moderniseringsstyrelsen har afstemt beregningen af procentreguleringen af lønningerne i staten pr. 1. april 2016. [Nyhed]

MED-konference: Kommunaldirektører viser stor opbakning til MED-systemet 

15-12-2015 | Fremtidens MED-repræsentant skal kunne tænke strategisk, kunne tænke fremad og byde ind med ideer. Årets MED-konference viste fælles fodslag mellem... [Nyhed]

SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne 

07-12-2015 | KL og Forhandlingsskabet lancerer fra maj 2016 en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk... [Nyhed]

Fælles udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen 

26-11-2015 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder om personalemæssige forhold i forbindelse med flytning... [Nyhed]

Syv statslige arbejdspladser skaber tillid og samarbejde 

06-10-2015 | CFU og Moderniseringsstyrelsen har sat et projekt om tillid og samarbejde i gang på syv statslige arbejdspladser. Arbejdspladserne skal gennem... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Husk medarbejderne i udflytningen 

01-10-2015 | Regeringen har i dag offentliggjort sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Der er tale om ca. 3900 stillinger, der flyttes ud til 38... [Nyhed]

SKAT: Alt for få nye ressourcer! 

30-09-2015 | Regeringen har indgået en indgået en aftale med S, DF, LA, RV og K om at skabe bedre rammer for SKAT. Læs Flemming Vinthers kommentar. [Nyhed]

OAO ansætter ny sekretariatschef 

20-08-2015 | Forretningsudvalget i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har besluttet at ansætte cand.scient. soc. Janus Broe Malm som ny sekretariatschef fra... [Nyhed]

OAO udbyder en ny Tillidsreformuddannelse 

26-06-2015 | Tillidsreformen er aftalt centralt, men det er helt afgørende, at den kommer ud og virker lokalt på arbejdspladserne. OAO har derfor udviklet en... [Nyhed]

Fagforbund frygter, at handelsaftale vil svække demokratiet 

23-06-2015 | En handels- og investeringsaftale mellem EU og USA kan få alvorlige konsekvenser for store dele af den offentlige sektor herhjemme. Aftalen truer... [Nyhed]

Kom i innovationspraktik 

01-06-2015 | Vil du dele din viden med andre og blive inspireret selv? Nu kan du tage på opdagelse i den offentlige sektors innovationslandskab. Center for... [Nyhed]

Statens topforhandler genvalgt 

18-05-2015 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten. Flemming... [Nyhed]

Ny runde af innovationsuddannelsen 

04-05-2015 | Nu kan du lære metoder til at gennemføre et innovationsforløb fra idé til færdig løsning. KL og Forhandlingsfællesskabet udbyder... [Nyhed]

Regeringen sætter fem pejlemærker for fremtidens offentlige sektor 

23-04-2015 | Regeringen har i dag offentliggjort publikationen Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. [Nyhed]

Center for Offentlig Innovation lancerer innovationsbarometer  

21-04-2015 | Verdens første innovationsbarometer for den offentlige sektor slår fast, at medarbejderne har en nøglerolle i at sætte innovationen i gang. Det slår... [Nyhed]

Tal MED ledelsen 

18-03-2015 | MED-konferencen 2014 satte fokus på MED-repræsentantens muligheder for at deltage i strategiske processer. En opgave, der ifølge en af konferencens... [Nyhed]

Nyt tillidsreformforløb i Kriminalforsorgen 

17-03-2015 | Startskuddet er nu gået på et tillidsreformforløb sat i gang i et samarbejde mellem OAO, Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet.  [Nyhed]

Pressemeddelelse: Stærkt samarbejde om modernisering af den offentlige sektor  

23-02-2015 | Parterne på det offentlige arbejdsmarked mødtes i dag for at drøfte det fremtidige arbejde med modernisering af den offentlige sektor. Parterne gav... [Nyhed]

Pressemeddelelse: OK15: Nytænkning af den danske model – bedre arbejdsliv for den enkelte 

06-02-2015 | Med resultatet på 4,45% har vi sikret reallønnen over de kommende tre år. Dertil kommer en forudsat reststigning på 2,1% som giver mulighed for... [Nyhed]

Styrk samarbejdet om kerneopgaven 

14-01-2015 | KL og Forhandlingsfællesskabet lancerer et nyt og gratis undervisningsforløb, der kan guider medarbejdere og ledere på alle typer kommunale... [Nyhed]

Pressemeddelelse OK15: løn, lokale løsninger og et bedre psykisk arbejdsmiljø 

18-12-2014 | CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står sikringen af reallønnen: [Nyhed]

En ny tillidsreformuddannelse er skudt i gang 

05-12-2014 | OAO har skudt en tillidsreformuddannelse i gang sammen med Socialpædagogerne (SL). 23 ledere og tillidsrepræsentanter fra 10 socialpædagogiske... [Nyhed]

Østergaard: Tillidsreformen er vigtig 

24-11-2014 | Tillidsreformen er grundlæggende vigtig for at få udviklet den offentlige sektor; den udgør et afsæt for andre reformer og hele den måde, man går til... [Nyhed]

MED Konference: 400 MED-repræsentanter er klar til samarbejde  

17-11-2014 | Vi skal være MED-skabere! Det var et af temaerne, da MED-repræsentanter for fulde huse var samlet i Odense til OAO, FTF og FOAs MED-Konference.... [Nyhed]

Finanslov 2015 

14-11-2014 | Regeringen, SF og enhedslisten indgik i går aftale om finansloven for 2015.  [Nyhed]

Aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 

12-11-2014 | Barselloven er blevet ændret således, at en medmor har fået samme ret til fravær og dagpenge i forbindelse med barsel som en far.  [Nyhed]

Manglende viden om effekterne af konkurrenceudsættelse 

07-11-2014 | En gruppe af forskere fra Roskilde og Københavns Universitet samt KORA offentliggjorde i dag rapporten ”Effekter ved udlicitering af offentlige... [Nyhed]

Pensionsforhold for statsansatte på Færøerne 

31-10-2014 | Der er indgået en aftale om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU samt indgået en... [Nyhed]

Kontrolbud giver fordele ved udbud 

23-10-2014 | Ny analyse fra Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde (ROPS) viser, at offentlige udbydere kan høste en række fordele ved at bruge kontrolbud i en... [Nyhed]

Finanslovsforslag 2015 

27-08-2014 | Regeringen fremlagde i går sit udspil til finansloven for 2015. Et udspil, der lægger op til et øget offentlig forbrug. OAO bakker op omkring denne... [Nyhed]

Frihedsbrev i Aalborg sætter ledere og medarbejdere fri  

22-08-2014 | I Aalborg kommunes Ældre- og Handicapforvaltning er de lykkedes med en kulturændring. Her er medarbejdere og ledere sat fri gennem et ”Frihedsbrev”... [Nyhed]

Innovationsindsats i Næstved skal bringe innovatører i spil 

22-08-2014 | Rundt omkring i landet bliver der uddannet store kuld af innovatører, som skal nytænke kommunernes opgaveløsning. Men det er ikke en selvfølge at... [Nyhed]

Grundig opfølgning på kommunale arbejdsklausuler efterlyses 

02-07-2014 | Der har i de seneste års aftaler om kommunernes økonomi været fokus på arbejds- og sociale klausuler ved udbud og udlicitering. [Nyhed]

Vil I bane vej for bedre opgaveløsning og trivsel på jeres arbejdsplads? 

25-06-2014 | Statslige arbejdspladser får nu mulighed for at søge midler til at styrke tillid og samarbejde. Formålet er at udvikle ny viden om, hvordan man kan... [Nyhed]

Bred det sociale ansvar ud 

13-06-2014 | Kommunerne tager det største sociale ansvar, viser ny undersøgelse fra KL [Nyhed]

Effekterne af konkurrenceudsættelse 

10-06-2014 | OAO støtter et stort forskningsprojekt, der skal undersøge og dokumentere effekterne af konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor. [Nyhed]

Økonomiaftalen: Strenge sanktioner fastholdes 

04-06-2014 | Den 3. juni 2014 indgik regeringen aftale KL om kommunernes  økonomi. OAO beskriver her hovedelementerne i aftalen [Nyhed]

Danmarks Bedste Mindste Idé er kåret 

04-06-2014 | Vinderen af kampagnen Danmarks Bedste Mindste Idé blev Fredericia kommunes ide om Bolig-bytte-ferier. [Nyhed]

Nu går Center for offentlig innovation for alvor i gang 

14-05-2014 | Center for Offentlig Innovation offentliggør i dag deres handlingsplan. Helt centralt er opgaven med at finde og udbrede de mange innovative tiltag,... [Nyhed]

Danmarkskortet - nyt statistikværktøj for kommuner og regioner 

05-05-2014 | På Danmarkskortet kan man ved hjælp af få museklik få en række oplysninger om løn og beskæftigelse i kommuner og regioner. [Nyhed]

Leder på kanten og medarbejder med vilje  

22-04-2014 | Sammen med Mandag Morgen har OAO været med til zoome ind på nye leder- og medarbejderroller i samfundet. Læs med her. [Nyhed]

Afbureaukratisering og gamle travere 

31-03-2014 | Skal den offentlige sektor hæve produktiviteten, skal regler udskiftes med klare resultatkrav og langt større frihed til medarbejderne og ledelsen.... [Nyhed]

Tillidsreformen skudt i gang: Handlingen skaber vi selv 

26-03-2014 | Tillidsreformen får liv gennem lokalt handling og frem for alt samarbejde mellem medarbejdere, ledere og politikere. Et samarbejde hvor MED og... [Nyhed]

Tillidskonference viser fælles fodslag 

20-03-2014 | Parterne bag tillidsreformen vil det samme: De vil give bedre service til borgerne, øge trivslen og gøre arbejdet i det offentlige bedre og smartere.... [Nyhed]

Vil du være med til at forny den offentlige sektor? 

04-03-2014 | Der bliver i dag åbnet op for tilmeldinger til fem inspirationsarrangementer over hele landet. Her kan du udveksle erfaringer, aflevere ideer og... [Nyhed]

Nej tak til nulvækst og udlicitering 

26-02-2014 | I redegørelsen Modernisering af den offentlige sektor – Status og potentiale 2014 sætter Dansk Industri fokus på udvalgte områder, der kan skabe... [Nyhed]

Nyt innovationspanel sætter viden i spil 

25-02-2014 | Center for Offentlig Innovation får et stærkt samspil med 21 eksperter med særlig viden og erfaring inden for offentlig innovation. [Nyhed]

Interview: Hvad er tillidens nuancer? 

21-02-2014 | Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver... [Nyhed]

Udlicitering skaber ikke nødvendigvis bedre og billigere velfærd  

18-02-2014 | Produktivitetskommissionen anbefaler i sin seneste rapport, at flere serviceopgaver sendes i udbud, så den offentlige sektor bliver billigere og... [Nyhed]

Forvaltningerne skal være mere ydmyge over for arbejdspladserne 

06-02-2014 | Konsulenterne i forvaltningerne skal tage sig bedre tid til at finde de rigtige løsninger, før de går i gang med at løse problemerne. De skal være ... [Nyhed]

De generelle lønstigninger i staten pr. 1. april 2014 bliver 0,41 pct. 

24-01-2014 | Reguleringsordningen udmønter minus 0,39 pct. pr. 1. april 2014, og de generelle lønstigninger bliver hermed 0,41 pct. Ved indgåelsen af CFU-forliget... [Nyhed]

Back-office, front-office og tillid 

14-01-2014 | I Faaborg Midtfyn Kommune har man fundet en løsning, der giver sekretærer mere ro, samtidig med at borgerne får bedre service. Og i Københavns... [Nyhed]

Vær med til at kåre Danmarks Bedste Mindste Idé 

10-01-2014 | KL og KTO sætter fokus på de små innovative tiltag, som de kommunale medarbejdere sætter i søen hver dag. På www.danmarksbedstemindsteide.dk kan... [Nyhed]

OAO har valgt ny formand 

07-01-2014 | OAO har i dag valgt Bodil Otto, som formand for det samlede OAO og som formand for det kommunale og regionale forhandlingsudvalg. Som næstformand for... [Nyhed]

Pia Gellerup i spidsen for Center for Offentlig Innovation 

05-12-2013 | OAO hilser tidligere minister Pia Gjellerup velkommen som ny leder for Center for Offentlig Innovation. [Nyhed]

Ændring af cirkulærebemærkninger 

18-11-2013 | Finansministeriet har udsendt cirkulære om ændring af cirkulærebemærkninger til aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. [Nyhed]

Gallupundersøgelse: Politikerne bærer ansvaret for tillidsreformen 

15-11-2013 | Kommunalpolitikernes store aktiv i jagten efter bedre løsninger for borgerne er medarbejderne og lederne på de kommunale arbejdspladser. Ni ud af ti... [Nyhed]

Unødvendige regler bliver destrueret  

08-11-2013 | I Halsnæs Kommune destruerer man unødvendige regler – helt bogstavelig talt. En makulator står nemlig klar på rådhuset til at makulere alle... [Nyhed]

Da Stadsarkivet inviterede indenfor 

31-10-2013 | Det umulige blev muligt, da Københavns Stadsarkiv skulle digitalisere gamle registerblade. Et arbejde der ville have taget 3500 år blev skåret ned... [Nyhed]

Parterne sætter handling bag ordene i Tillidsreformen 

25-10-2013 | I dag tog parterne bag mini-trepartsaftalen fra juni det næste skridt til at omsætte aftalen til en egentlig tillidsreform. Nu skal der sættes... [Nyhed]

Store kommunale besparelser i budget2014 

23-10-2013 | Lidt færre kommuner skal i år finde besparelser for at få balance i budgettet. Men mange kommuner er alligevel oppe på at skulle finde besparelser... [Nyhed]

Tillid og innovation spirer i kommunerne 

10-10-2013 | Initiativer med innovation og tillid spreder sig rundt om i landets kommuner. Her kan du læse, hvordan tillidsdagsordenen sætter nye krav til... [Nyhed]

Tre nye eksempler på tillid og innovation 

27-09-2013 | Samarbejde på tværs af plejesektoren, afskaffelsen af minuttyranni og en socialborgmester der går imod pressen og nægter at lave unødvendige regler.... [Nyhed]

Produktivitet i den offentlige sektor skal komme fra medarbejderne 

19-09-2013 | Når LO, FTF og OAO i eftermiddag slår dørene op for et yderst velbesøgt seminar om produktiviteten i den offentlige sektor, bliver det med et klart... [Nyhed]

Fagbevægelsen: OPP skal anvendes med omtanke 

17-09-2013 | Fagbevægelsen ser muligheder i OPP, men få og blandede erfaringer får fagbevægelsen til at efterlyse mere solid viden [Nyhed]

MED-camp 2013 

13-09-2013 | Tillid og strategisk samarbejde i MED-systemet MED-campen udspringer af tillidsdagsorden. Campen er et værksted med en proces, som starter hjemme i... [Nyhed]

Tillid skaber produktivitet – kontrol koster penge 

09-09-2013 | Hvis den offentlige sektor skal hæve produktiviteten, skal regler udskiftes med klare resultatkrav og langt større frihed til medarbejderne og... [Nyhed]

OAO har hverken aftalt eller givet håndslag på at finde 12 mia. 

02-09-2013 | Politiken bragte i går en politisk analyse under overskriften Offentlige lønkroner under kniven igen. Af analysen fremgår det, at fagbevægelsen med... [Nyhed]

Finanslov 2014: Foruroligende krav til uholdbar effektivisering 

27-08-2013 | Målet er måske effektivisering, men reelt set er der oftest tale om uigennemtænkte spareøvelser. Omkostningerne bliver gang på gang undervurderet og... [Nyhed]

OAO ønsker god sommer 

04-07-2013 | Sekretariatet holder åbent i sommerperioden, dog med reduceret bemanding. [Nyhed]

FOA manipulerer med fakta 

26-06-2013 | FOA’s udmeldelse af OAO er beklagelig – både for medlemmerne og for fagbevægelsen generelt. I en tid hvor den offentlige sektor står over for store... [Nyhed]

FOA melder sig ud af OAO 

25-06-2013 | FOA har i dag besluttet at melde sig ud af OAO. [Nyhed]

OAO skal ikke finde 12 milliarder 

21-06-2013 | OAO har ikke givet tilsagn om at skulle være med til at effektivisere for 12 milliarder kroner i den offentlige sektor. OAO har givet tilsagn om at... [Nyhed]

Tillidsreformen tager fart med ny aftale 

20-06-2013 | I dag indgik OAO og regeringen sammen med FTF, Akademikerne, KL og Danske Regioner en aftale om at modernisere den offentlige sektor. [Nyhed]

Offentlige ledere har hver især flere medarbejdere end før 

04-06-2013 | Afstanden mellem ledere og medarbejdere bliver større. Det giver udfordringer men også plads til nytænkning. Det viser en ny analyse, som KORA har... [Nyhed]

OAO får medhold i sag om pensionsbidrag 

16-05-2013 | På det statslige område har OAO og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal i en faglig voldgift mod Moderniseringsstyrelsen for Danmarks... [Nyhed]

Forfejlet diskussion fra KL 

07-05-2013 | KL opfordrer til en effektivisering af den statslige sektor. Men det er en forfejlet diskussion, mener OAOs formand Flemming Vinther. [Nyhed]

Ny bog: Tillid er en nødvendighed 

06-05-2013 | Den nye bog ”Tillid på bundlinjen” sætter fokus på tillid i den offentlige sektor. [Nyhed]

CFU-formanden om indgrebet på undervisningsområdet 

25-04-2013 | Pressemeddelelse: CFU-formanden om indgrebet på undervisningsområdet. [Nyhed]

Danmark må satse mere på gode ideer 

24-04-2013 | "Vi må desværre forudse, at midlerne til den offentlige sektor er begrænsede i de kommende år. Samtidig vil der være et fortsat krav om... [Nyhed]

Rapport er politisk partsindlæg 

09-04-2013 | Den første rapport fra Produktivitetskommissionen er netop blevet offentliggjort. Flemming Vinther fra OAO kalder rapporten om produktiviteten i... [Nyhed]

Nyt Ph.d.-projekt skal undersøge tillid 

04-04-2013 | Et nyopstartet Ph.d.-projekt, som OAO er med til at støtte, skal undersøge, hvordan man kan fremme tillid gennem ledelse og styring i den offentlige... [Nyhed]

Debat om kraftcenter spirer 

26-02-2013 | Et væsentligt punkt i OAO’s tillidsreform er et kraftcenter for offentlig innovation. Et sådan kraftcenter er nu op til debat i et dansk medie, hvor... [Nyhed]

OK13: Tillid og samarbejde skaber resultater 

08-02-2013 | Her kan du læse pressemeddelelsen for OK13 resultatet. [Nyhed]

Tillid: Fra dagsorden til praksis 

22-01-2013 | Tillid styrker den offentlige sektor. Læs med, når syv meget forskellige offentlige arbejdspladser deler erfaringer fra deres hverdag, hvor tillid... [Nyhed]

Nyt fra Samarbejdssekretariatet  

03-01-2013 | Samarbejdssekretariatet har fået ny hjemmeside. Her kan du bl.a. finde inspirerende materiale om SU arbejdet og se de kommende SU... [Nyhed]

26.000 fuldtidsstillinger forsvundet i den offentlige sektor på 2 år 

26-11-2012 | De seneste offentlige lønstatistikker viser, at der er forsvundet knap 26.000 fuldtidsstillinger fra august 2010 til august 2012. Ser vi på antallet... [Nyhed]

OAO-Stat udtager krav 

02-11-2012 | Læs pressemeddelelsen, der blev udsendt i forbindelse med OAO-Stat's udtagelse af krav [Nyhed]

Genvalg af formand  og ny næstformand for OAO-Stat

02-11-2012 | På OAO Stats repræsentantskabsmøde i dag blev Flemming Vinther genvalgt som formand for en 4 årig periode. Flemming Vinther er ligeledes formand for... [Nyhed]

LO-forbund på det kommunale   område vil prioritere lavt- og mellemlønnede ved OK-13

30-10-2012 | Det bør være de lavere lønnede og mellemgruppen, der henter de relativt største lønforhøjelser ved de kommende overenskomstforhandlinger, mener... [Nyhed]

Tillid giver verdensklasse 

17-09-2012 | Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har udarbejdet ti anbefalinger til en tillidsreform. Tillidsreformen skal sikre en fortsat offentlig sektor... [Nyhed]

OAO om Finanslovsforslaget 2013

28-08-2012 | OAO har gennemgået regeringens finanslovsforslag 2013. Overordnet set er kendetegnet en overforsigtig linje fra regeringens side, men udspillet... [Nyhed]

Ny samling om procedureretningslinjer til MED-systemet 

21-08-2012 | OAO har udarbejdet en ny samling om procedureretningslinjer til MED-systemet, der giver et indblik i maskinrummet af MED-systemet i både kommunerne... [Nyhed]

Tiden er til en tillidsreform 

13-08-2012 | Den offentlige sektor befinder sig ved en skillevej – valget står mellem at blive et lille appendiks til den private sektor eller være et bærende... [Nyhed]

Beskæftigelsen i kommunerne 2010-2012 

25-06-2012 | OAO har udarbejdet et materiale, der viser hvordan beskæftigelsen har udviklet sig i kommunerne fra februar 2010 til februar 2012. For den enkelte... [Nyhed]

Usikker sammenhæng mellem udlicitering og udgiftsniveau

31-05-2012 | I nogle sektorer har kommunerne lavere udgifter, i takt med, at de bruger flere private virksomheder. I andre sektorer er det øjensynligt dyrere at... [Nyhed]

Nye telefonnumre ved OAO 

22-05-2012 | Tirsdag den 22. maj 2012 får OAO nye telefonnumre. [Nyhed]

OAO nyhedsbrev om løn maj 2012 

10-05-2012 | Reallønnen falder i både den offentlige og private sektor. [Nyhed]

Barselsvejledning 2012 

10-05-2012 | Moderniseringsstyrelsen og CFU har revideret barselsvejledningen. [Nyhed]

Udliciteringsdebatten på usikkert grundlag

09-05-2012 | Bedst som regeringen opruster i kampen for at fremme Offentligt-Private Partnerskaber (OPP), sætter to nye undersøgelser spørgsmålstegn ved... [Nyhed]

Inspirationskatalog til SU 

12-04-2012 | Har du som medarbejderrepræsentant i et SU ofte spurgt dig selv, hvem der beslutter hvad? OAO har udarbejdet et inspirationskatalog med fokus på... [Nyhed]

Faglig voldgift om brud på SU-aftalen 

29-02-2012 | CFU har fået medhold i en faglig voldgift om brud på SU-aftalen. Sagen var anlagt mod Moderniseringsstyrelsen. [Nyhed]

Forslag til ændring af ferieloven 

17-02-2012 | Beskæftigelsesministeriet er fremkommet med en række lovforslag til ferieloven. CFU har i sit høringssvar til Beskæftigelsesministeriet gjort... [Nyhed]

Lønstigning bliver mindre end forventet

19-12-2011 | Lønnen for alle statsansatte stiger 1,3 procent den 1. april 2012 [Nyhed]

Få en vejviser til kvalitet og trivsel 

08-12-2011 | Invitation fra KL og KTO til ledere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser: Kom til 3 timers værksted om kvalitet og trivsel gennem... [Nyhed]

Regeringens lovprogram 2011/2012 

01-12-2011 | Lovpakken for det næste halve år er nu fremlagt af Regeringen. De fleste forslag er opfølgning på regeringsgrundlaget og på forligene om finansloven... [Nyhed]

Finanslovens konsekvenser for offentligt ansatte

21-11-2011 | Det er slut med tvangsudlicitering, og der er flere penge til beskæftigelsesindsatsen og en række højt prioriterede opgaver. Men der er stadig... [Nyhed]

OAO.dk holder skiftedag 

11-11-2011 | Datoen 11.11.11 er noget særligt. Kun få gange på et århundrede kommer talkombination med 6 identiske tal. I OAO har vi valgt at bruge den 11.... [Nyhed]

AKF-rapport stiller spørgsmålstegn ved effekter af udlicitering

10-11-2011 | I en ny rapport udarbejdet af AKF (AnvendtKommunalForskning) på vegne af LO, FTF og OAO bliver det dokumenteret, at udlicitering ifølge dansk og... [Nyhed]

Børn og unge ramt af kommunale besparelser

07-11-2011 | OAO har opdateret oversigten over de kommunale budgetter for 2012. Der skal spares ca. 2,3 mia. kr. fordelt på 73 kommuner. 40 procent af de... [Nyhed]

Udlicitering er ikke noget vidundermiddel 

24-10-2011 | I et debatindlæg i Berlingske mandag d.24 oktober gør OAO´s formand Dennis Kristensen sammen med LO´s formand Harald Børsting og FTF´s formand Bente... [Nyhed]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk