NYHEDER

OAO søger en økonomi- og forhandlingskonsulent  

17-08-2022 | Du får ansvaret for lønanalyser, samt andre statistik- og beregningsopgaver i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger. Du vil repræsentere OAO i en række eksterne projekt- og arbejdsgrupper i CFU og Forhandlingsfællesskabet, herunder varetage en række forhandlingsopgaver – fx i forhold til Ny løn på det statslige område. [Nyhed]

Administrationsgrundlag til den statslige barselsaftale 

30-06-2022 | CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu aftalt, hvordan den statslige barselsaftale skal administreres i overgangsperioden frem mod næste... [Nyhed]

God sommer fra OAO 

29-06-2022 | OAO holder ikke lukket i sommerperioden, men har nedsat åbningstid og bemanding i perioden 11. juli til 12. august (ugerne 28, 29, 30, 31 og 32). Her... [Nyhed]

Aftale om overenskomstdækning af pensionerede tjenestemænd 

12-05-2022 | CFU, AC og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har indgået aftale med virkning fra 1. juni 2022, om overenskomstdækning af pensionerede tjenestemænd. [Nyhed]

Genvalg af formand og næstformand i OAO og i OAO-K 

10-02-2022 | Formand Lene Roed (HK/K) samt næstformand Rita Bundgaard (HK/S) blev, af OAO's forretningsudvalg, genvalgt for en 2-årig periode, pr. 9. februar... [Nyhed]

OAO byder velkommen til 8 nye medlemsorganisationer i OAO pr. 1. februar 2022 

28-01-2022 | OAO’s forretningsudvalg har netop godkendt optagelse af: Dansk Formandsforening DSL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL) Frederiksberg... [Nyhed]

Tryghedspuljen åbner på det regionale område – midler kan søges fra 1. september 

02-09-2021 | Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev det aftalt at oprette en Tryghedspulje for det regionale område i perioden 1. april 2021 – 31. marts... [Nyhed]

Rettet OK-21 forlig for Staten 

06-05-2021 | Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU har justeret smårettelser og fejl i den indgåede OK-21 aftale. Her er den rettede version inkl.... [Nyhed]

Pressemeddelelse: OAO-Stat siger JA til OK21 

21-04-2021 | De statsansatte i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har stemt JA til det generelle forlig på statens område. 81 pct. har stemt ja til OK21, og... [Nyhed]

OAO-Stats repræsentantskab anbefaler et JA til OK21 

16-03-2021 | Et stort flertal i OAO-Stats repræsentantskab har i dag besluttet at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK21-resultatet ved urafstemningen.... [Nyhed]

OK21 informationspjece 

16-03-2021 | I denne pjece kan du læse om overenskomstresultatet på statens område.  [Nyhed]

OK-21: Forlig på det regionale område 

20-02-2021 | Forhandlingsfællesskabet har sammen med RLTN indgået et 3-årigt forlig [Nyhed]

OK-21: Forlig på det kommunale område 

15-02-2021 | Forhandlingsfællesskabet har sammen med KL indgået et 3-årigt forlig [Nyhed]

OK21 – CFU forlig på statens område. 

08-02-2021 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har netop sammen med Skatteministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) aftalt et 3-årigt forlig. [Nyhed]

Så er OK-21 i gang 

15-12-2020 | CFU og Forhandlingsfællesskabet har i dag udvekslet krav med henholdsvis Skatteministeriet, KL og Danske Regioner. [Nyhed]

Webinar "MED-systemet i en Coronatid" 

09-11-2020 | MEDsamarbejdet afholdt et webinar for ca. 400 deltagere den 4. november 2020. [Nyhed]

Genvalg af formand og næstformand i OAO Stat 

04-11-2020 | På OAO-Stats repræsentantskabsmøde i dag var der genvalg af Rita Bundgaard som formand. Hanne Gram blev ligeledes genvalgt som næstformand. [Nyhed]

Pressemeddelelse: Staten sænker kvaliteten 

14-08-2020 | Den fælles udlicitering af opgaver i regi af SFM som reception, kantinedrift, vedligehold m.m. har ført til en væsentlig lavere brugertilfredshed.... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Den frivillige statslige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø er en succes 

02-07-2020 | En evaluering af de to første hold på ”Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø” i staten fremhæver de store gevinster, der er at hente... [Nyhed]

OAO ansætter ny sekretariatschef 

01-04-2020 | Forretningsudvalget i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har besluttet at ansætte cand.scient. pol Henrik Würtzenfeld som ny sekretariatschef... [Nyhed]

Aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 

27-03-2020 | Der er indgået aftaler på både det statslige, regionale og kommunale område om ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse... [Nyhed]

OAO har fået ny formand  

24-03-2020 | [Nyhed]

Pressemeddelelse fra Forhandlingsfællesskabet  

20-03-2020 | Fælleserklæring - Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt. [Nyhed]

Pressemeddelelse: Ny formand for CFU  

16-03-2020 | Grundet COVID-19 blev dagens ekstraordinære møde i CFU’s Fællesudvalg aflyst. På mødet skulle CFU have valgt ny formand til at efterfølge Flemming... [Nyhed]

OAO arbejder videre 

12-03-2020 | Situationen omkring corona-virus’en påvirker mange forhold i det danske samfund. Driften af OAO’s sekretariat er også påvirket af situationen, men vi... [Nyhed]

Arbejdsmarkedets parter får mere indflydelse på Det Europæiske Semester  

19-02-2020 | Mads Samsing, næstformand i HK og formand for komitéen for lokal og regional forvaltning i EPSU, har været med til at stå i spidsen for et projekt om... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner indgår aftale  

06-12-2019 | Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner er enige om en ny fælles erklæring om veje til mindre konfliktfyldte forhandlinger. [Nyhed]

KL og Forhandlingsfællesskabet - politisk forhandlingserklæring om overenskomstforhandlingerne  

29-11-2019 | KL og Forhandlingsfællesskabet har efter overenskomstforhandlingerne i 2018 drøftet den danske model på det kommunale område. Baggrunden er at de... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Klarhed over spisepause for statens ansatte  

29-11-2019 | De faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er nået frem til en endelig klarhed over, hvem der har en overenskomstmæssig ret til... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Snart bliver statens ledere rollemodeller i psykisk arbejdsmiljø 

02-10-2019 | Ny, frivillig lederuddannelse skal klæde statslige ledere yderligere på til forebyggelse samt håndtering af psykisk arbejdsmiljø på deres... [Nyhed]

Ny styrelse under Skatteministeriet får ansvar for statslige overenskomstforhandlinger 

27-09-2019 | I dag blev den nye styrelse, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, præsenteret af skatteminister, Morten Bødskov. Styrelsen får ansvar for statslige... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Ny fond giver statens medarbejdere nye muligheder for efteruddannelse  

04-09-2019 | Den Statslige Kompetencefond på 172 millioner kroner gør det fra i dag nemmere for ca. 180.000 ansatte i staten at få videreuddannelse på jobbet. For... [Nyhed]

Bodil Otto byder ny regering velkommen  

26-06-2019 | Offentligt Ansattes Organisationer glæder sig over indholdet i den nye regeringsaftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten. De... [Nyhed]

Ny publikation sætter fokus på ledelse af digitalisering på arbejdspladsen 

24-05-2019 | Væksthus for Ledelse udgiver ny publikation, der har til formål at inspirere ledere til, hvordan man kan tænke digitalisering ind i en bedre... [Nyhed]

Ny kompetencefond er snart klar til at modtage ansøgninger 

13-05-2019 | Der blev ved OK18 aftalt, at der fortsat skal investeres i efteruddannelse af statsligt ansatte, derfor blev Den Statslige Kompetencefond etableret... [Nyhed]

Statens topforhandler genvalgt 

20-03-2019 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten. [Nyhed]

OAO på Islands Brygge 

02-01-2019 | OAO er nu flyttet ind på 1. salen i den nye hovedorganisations lokaler på Islands Brygge 32D. [Nyhed]

Moderniseringsstyrelsen prøver igen at snyde statsansatte 

21-11-2018 | Ved OK18 fik statens ansatte innovationsministerens underskrift på, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed. Nu vil... [Nyhed]

Ny kontoradresse i det nye år 

19-11-2018 | OAO flytter ind i den nye hovedorganisations lokaler på Islands Brygge 32D i starten af det nye år. [Nyhed]

OAO taber sag om DSB’s indmeldelse i Dansk Industri 

01-10-2018 | D. 28. september afgjorde Arbejdsretten, at DSB juridisk kan melde sig ind i DI og opsige det statslige aftalegrundlag. [Nyhed]

Bodil Otto om Ledelseskomissionens rapport: Ledelse er blevet sat på dagsordenen 

13-06-2018 | Der er gode takter i Ledelseskommissionens anbefalinger, som sætter de offentlige lederes vilkår på dagsordenen, mener OAO’s formand Bodil Otto. Dog... [Nyhed]

Stort JA i OAO-Stat til OK18 

04-06-2018 | Medlemmerne i Offentligt Ansattes Organisationer har stemt JA til det generelle forlig på statens område. 92 pct. har stemt JA, og stemmeprocenten... [Nyhed]

OAO-Stats repræsentantskab siger JA til OK18 

17-05-2018 | OAO-Stats repræsentantskab har i dag enstemmigt besluttet at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK18-resultatet. Resultatet af urafstemningen... [Nyhed]

Informationspjece om OK18 resultatet i staten 

07-05-2018 | Få et hurtigt overblik over resultatet for de statslige ansatte ved OK18, i denne pjece. [Nyhed]

OK18 forhandlingerne er afsluttet 

30-04-2018 | Efter flere måneders forhandling blev der i weekenden indgået overenskomstaftaler for alle offentligt ansatte. [Nyhed]

Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 procent 

12-03-2018 | Det er halve sandheder, når arbejdsgiverne påstår at deres ”tilbud” vil give lønstigninger til offentligt ansatte, der lægger sig op af de privates [Nyhed]

CFU og Forhandlingsfællesskabet: Lockout vil ramme almindelige danskere hårdt 

07-03-2018 | Med sine voldsomme lockout-varsler risikerer de offentlige arbejdsgivere at sætte hele den danske model på spil. [Nyhed]

15.000 statsansatte er udtaget til konflikt 

05-03-2018 | Fagforbundene under det statslige forhandlingsfællesskab, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), varslede i dag konflikt på op mod 150... [Nyhed]

CFU: Vores mål er en aftale, men det ser svært ud 

01-03-2018 | De statsansattes forhandlere arbejder stadig for en overenskomstaftale efter indledende møde i Forligsinstitutionen i dag. Men det ser svært ud,... [Nyhed]

Sammenbrud i overenskomstforhandlinger  

24-02-2018 | Overenskomsten 2018 har været lige så vanskelig, som forhandlerne for de statsansatte forudså. Trods en lang optakt med invitation til dialog og... [Nyhed]

Fyraftensmøde med FTF og OAO: Faglig ledelse mellem kerneogaver og styring 

12-02-2018 | Tirsdag den 8. maj 2018 14.30 - 16.30 holder FTF og OAO fyraftensmøde under overskriften "Faglig ledelse mellem kerneogaver og styring: Hvordan... [Nyhed]

Hvad med samarbejdet, når hele eller dele af arbejdspladsen står over for flytning?  

12-01-2018 | I 2015 blev en række statslige arbejdspladser flyttet geografisk fra Hovedstaden ud i landet. Tilsvarende har Regeringen annonceret, at yderligere... [Nyhed]

DA, hold fingrene fra vores overenskomster! 

09-01-2018 | Igen og igen oplever vi private arbejdsgivere tegne et forvrænget billede af vilkårene i den offentlige sektor. Det er både respektløst overfor de... [Nyhed]

Intet ”løngab” på det statslige arbejdsmarked 

13-12-2017 | Der eksisterer ikke et ”løngab” på det statslige arbejdsmarked. Det bliver dokumenteret i de statslige parters (Moderniseringsstyrelsen og CFU)... [Nyhed]

Dansk Arbejdsgiverforening ser også den betalte spisepause som en rettighed 

06-11-2017 | I Politiken bringes i dag en historie om den betalte frokostpause for offentligt ansatte på baggrund af en analyse, som DA har fået DREAM-gruppen til... [Nyhed]

Finansministeriet åbner for at fjerne medarbejdernes betalte frokostpause 

01-11-2017 | Finansministeriet åbner for at fjerne medarbejdernes betalte frokostpause - uden forhandling eller lønforhøjelse. Medarbejderne skal sættes op i... [Nyhed]

Statsansatte: Tanken er tom, Sophie Løhde! 

26-10-2017 | CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt stormøde med 46 faglige organisationer på det... [Nyhed]

OAO og FTF udbyder nyt førlederforløb 

10-10-2017 | Har du en fremtidig offentlig leder blandt dine medarbejdere? En medarbejder, du synes har talent for ledelse? Så er der mulighed for at tilmelde ham... [Nyhed]

Topforhandlere: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet 

06-10-2017 | CFU og Forhandlingsfællesskabet i dag sendt et fælles brev til innovationsminister Sophie Løhde, KL’s topforhandler Michael Ziegler og Danske... [Nyhed]

OAO tilbagekalder varsel om blokade af politikadetstillinger 

26-09-2017 | Da Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen fredag d. 22/9 -17 indgik aftale om overenskomst for politikadetterne, har OAO sendt en tilbagekaldelse... [Nyhed]

På vej mod ledelse 

09-08-2017 | Du kan stadig nå at tilmelde dig uddannelsen: På vej mod ledelse. Den er et tilbud til dig, som arbejder i en kommune, region eller i... [Nyhed]

OAO-S bakker op om CO10/Politiforbundets blokade af stillingerne som politikadet 

30-06-2017 | På vegne af en række medlemsorganisationer, har OAO-S i dag fremsendt varsel om sympatiblokade af politikkadetstillinger. Baggrunden for... [Nyhed]

Ændrede telefontider i sommerferieperoden (uge 26-32):  

29-06-2017 | Fra og med mandag den 24. juni til og med fredag den 9. august 2019, vil OAO´s telefontider være: Mandag til fredag fra kl. 10.00 –... [Nyhed]

Den europæiske organisation for offentligt ansatte: Sæt lønnen op for offentligt ansatte 

23-06-2017 | I anledning af Public Services Day d. 23. juni, har den europæiske organisation for offentligt ansatte, EPSU, igangsat en kampagne for lønstigninger... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Statens topforhandler varsler opgør med Finansministeriet til OK18! 

07-06-2017 | I dag samledes over 100 af de vigtigste overenskomstforhandlere på det offentlige område til forhandlerkonference hos Djøf. I forbindelse med... [Nyhed]

CFU-formand Flemming Vinthers tale om OK-18 ved DJØF’s Forhandlerkonference 

06-06-2017 | Som en del af forberedelsen til OK18 samles topforhandlerne på det offentlige område ved DJØF’s forhandlerkonference er for at udveksle synpunkter.... [Nyhed]

Regina, Karina og Steffen er på vej mod ledelse 

18-05-2017 | OAO og FTF udbyder for anden gang uddannelsen På vej mod ledelse for medarbejdere med talent for og lyst til ledelse. Deltagerne på det første hold... [Nyhed]

Statens topforhandler genvalgt: Lønstigninger bliver et hovedkrav til OK18 

16-05-2017 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for statens ansatte. Flemming Vinther... [Nyhed]

OAO om sammenhængsreformen: Involvér medarbejderne 

07-04-2017 | Regeringen igangsætter nu – med Sofie Løhde i spidsen - et arbejde med at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor. [Nyhed]

Pressemeddelelse: Statsansatte fastholder skarp linje 

03-04-2017 | CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt møde med 52 faglige organisationer på det... [Nyhed]

Inddragelse og retning er godt for inklusionen 

20-03-2017 | Forhandlingsfællesskabet og KL har fået undersøgt, hvad der skal til for at både arbejdspladsen, medarbejderne og ledige i fx virksomhedspraktik,... [Nyhed]

Søg penge til kompetenceudvikling på din statslige arbejdsplads 

08-03-2017 | Arbejder du på en statslig arbejdsplads? Så kan I søge om penge til kompetenceudviklingsprojekter. [Nyhed]

Medarbejdere betaler høj pris ved udlicitering 

01-03-2017 | En ny undersøgelse viser, at medarbejdere betaler en høj pris, når offentlige opgaver udliciteres fra det offentlige til det private. [Nyhed]

Horsens Kommune endevender dokumentation 

27-02-2017 | Mængden af dokumentation og krav til kontrol kan være en mavepuster for mange medarbejdere, hvis ikke dokumentationen opleves som meningsfuld og... [Nyhed]

Derfor har de statsansatte opsagt samarbejdet - få overblikket 

20-02-2017 | Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, har på vegne af statens ansatte opsagt samarbejdet med arbejdsgiveren Moderniseringsstyrelsen, der hører... [Nyhed]

De faglige organisationer vinder sag om betalt spisepause 

15-02-2017 | En faglig voldgiftsret har netop fastslået, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte hos Danmarks Radio. [Nyhed]

"Ministeren skal forstå, at hun ikke kun er minister for de statslige arbejdsgivere" 

25-01-2017 | Statens ansatte har opsagt samarbejdet med arbejdsgiveren Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet. Men hvorfor – og hvad skal der til, for at de... [Nyhed]

Forstår Sophie Løhde ikke kernen i den danske model? 

11-01-2017 | På et samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg i dag svarede minister for offentlig innovation Sophie Løhde på spørgsmål om inddragelse af de... [Nyhed]

Tillidsbaseret ledelse giver resultater 

10-01-2017 | Mandag Morgen sætter i denne uges ugebrev fokus på tillidsbaseret ledelse og hvordan det har resulteret i færre medicineringsfejl på... [Nyhed]

Åbent brev til minister for offentlig innovation - Sophie Løhde 

21-12-2016 | Statsansatte afbryder samarbejdet med Sophie Løhde [Nyhed]

Innovér og investér rigtigt i velfærden, Sophie Løhde 

07-12-2016 | Den nye minister for offentlig innovation er (måske) den vigtigste post for den ny regering. [Nyhed]

Ny regering vil skabe en offentlig sektor i krybesporet 

29-11-2016 | Det overordnede budskab er klart. Færre skal betale topskat og der bliver færre penge til velfærd. Der bliver reelt tale om en minusvækst med et... [Nyhed]

Kommunaldirektører: MED-systemet skal bruges strategisk  

17-11-2016 | Medarbejdere og topledere i kommunerne er slående enige: Fremtidens kommunale topleder skal kunne inddrage medarbejderne i langsigtede og strategiske... [Nyhed]

"Low Performers" er et demotiverende budskab 

27-10-2016 | Moderniseringsstyrelsens fremstilling af statsansatte som dovne sender et forkert signal og er udtryk for et alt for ensidigt fokus som arbejdsgiver.... [Nyhed]

Verdens første statistik om offentlig innovation netop udgivet som bog 

27-10-2016 | 'Innovationsbarometeret. Højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation' er nu udgivet og er samtidig verdens første... [Nyhed]

God arbejdsgiveradfærd? 

07-10-2016 | ”Gå hjem møde om Håndtering af low performers i staten” det er tilbuddet fra Moderniseringsstyrelsen til HR-afdelinger og ledere. [Nyhed]

Genvalg af formand og næstformand for OAO-Stat 

04-10-2016 | På OAO Stats repræsentantskabsmøde i dag blev både Flemming Vinther og Rita Bundgaard genvalgt for en 4-årig periode som henholdsvis... [Nyhed]

Hjælp til evaluering af din innovation 

28-09-2016 | Evaluering af innovative tiltag kan hjælpe med at højne niveauet af tiltaget og formidle dets værdi til beslutningstagere, samarbejdspartnere og... [Nyhed]

CFU's forhandlingsudvalg har inviteret til lønkonference i dag 

19-09-2016 | Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, har inviteret organisationerne til politisk lønkonference på Tivoli Hotel & Congress Center i dag,... [Nyhed]

Forskning i udlicitering en realitet med lanceringen af Center for Offentlig Privat Samspil, COPS 

15-09-2016 | Samspillet mellem offentlige og private organisationer i praksis skal udforskes og undersøges nærmere med det nye forskningscenter, COPS. I et... [Nyhed]

Debat: Økonomisk ansvarlighed kræver faglighed 

06-09-2016 | De offentligt ansatte er i de seneste måneders mediedebat blevet kaldt forkælede, visionsløse, betonagtige og uden bud på, hvordan vi får... [Nyhed]

Beskæftigelse i kommuner og regioner 

29-08-2016 | Her på siden under Løn og Ansættelse har vi et værktøj med nøgletal for beskæftigelsen i kommuner og regioner. På baggrund af henvendelser fra... [Nyhed]

Se video af Kriminalforsorgens vision for implementering af tillidsreformen 

06-07-2016 | Direktoratet for Kriminalforsorgen har som den første offentlige organisation, valgt at implementere tillidsreformen i hele organisationen. OAO... [Nyhed]

Hjælp til ekspertrådgivning eller inspiration til godt psykisk arbejdsmiljø 

29-06-2016 | Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har lanceret en fælles indsats for at understøtte de regionale arbejdspladsers arbejde for et godt... [Nyhed]

Er en tidsbank vejen til balance mellem fritid og arbejde? 

24-06-2016 | Medarbejderne skal kunne sætte deres overarbejdstimer ind på en konto, som senere kan bruges til ferie, orlov eller nedsat tid. Eller timerne kan... [Nyhed]

Center for Offentligt Innovation fortsætter 

23-06-2016 | Regeringen og KL har aftalt at forlænge COI for en ny periode. [Nyhed]

Beskæftigelse i kommuner og regioner 

13-06-2016 | OAO har udviklet et nyt værktøj med nøgletal over beskæftigelsen i kommuner og regioner. [Nyhed]

Første danske ph.d. afhandling om tillidsbaseret styring og ledelse: tilliden skal i arbejdstøjet 

07-06-2016 | Forsker Tina Øllgaard Bentzen har netop forsvaret sin ph.d. afhandling ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer – i springet... [Nyhed]

Ny guldgrube af viden til og fra kommunale arbejdspladser 

02-06-2016 | Med hjemmesiden Viden på Tværs kan medarbejdere og ledere i kommunerne få viden, værktøjer og inspiration til det daglige arbejde. [Nyhed]

Fængselsbetjente er blandt de mest syge i staten 

27-05-2016 | Ugebrevet A4 bringer i dag en artikel, der fortæller at fængselsbetjentene - men også politibetjente og medarbejdere i SKAT - er blandt de... [Nyhed]

Jobbytteordning 

26-05-2016 | I forbindelse med flytningen af en række statslige institutioner fra hovedstadsområdet som led i regeringens initiativ ”Bedre balance” har... [Nyhed]

Økonomisk ansvarlighed og høj faglighed er hinandens forudsætninger 

09-05-2016 | Den seneste tids debat om den offentlige sektor har efterladt et klart budskab om, at de offentligt ansatte må forstå, at de skal være effektive og... [Nyhed]

Hvordan evaluerer du innovative tiltag i den offentlige sektor? 

21-04-2016 | Center for Offentlig Innovation (COI) har i samarbejde med professor Peter Dahler-Larsen netop udgivet Vejledning om at evaluere innovative tiltag,... [Nyhed]

Vejen mod tillid og samarbejde i staten  

19-04-2016 | Det er ikke altid så let at arbejde med så abstrakte ting som tillid og samarbejde. Syv statslige arbejdspladser er i gang med projekter, der skal... [Nyhed]

SPARK, Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne, sættes i gang i dag 

12-04-2016 | Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for produktivitet og kvalitet i den kommunale sektor. Som en del af overenskomstforliget for... [Nyhed]

Lægesekretærer: over 30 % af dokumentationskrav er unødvendige 

05-04-2016 | OAO har i samarbejde med HK-kommunal undersøgt lægesekretærers forhold til registrering og dokumentation. Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10... [Nyhed]

FTF og OAO inviterer til inspirationsmøde 

22-03-2016 | Hvad er nye veje ind i den faglige offentlige ledelse? [Nyhed]

Kriminalforsorgen ruller tillidsreformuddannelse ud i hele organisationen 

14-03-2016 | I Kriminalforsorgen arbejder de dedikeret mod at indføre tillidsbaseret ledelse. Som den første statslige organisation ruller de nu OAO’s... [Nyhed]

Regningen for udflytning af statslige arbejdspladser kan blive ringere service 

24-02-2016 | Tirsdag oplyste finansminister Claus Hjort Frederiksen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, at regeringen nu har godkendt den samlede... [Nyhed]

Fastholdelsesbonus 

17-02-2016 | Centralorganisationerne tilsluttet CFU og Moderniseringsstyrelsen har 17. februar 2016 indgået aftale om fastholdelsesbonus i forbindelse med... [Nyhed]

Fælles udmelding om fleksjobansatte 

12-02-2016 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder, hvor forskellige personalemæssige forhold i... [Nyhed]

Udflytning af statslige arbejdspladser – udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen 

02-02-2016 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder, hvor forskellige personalemæssige forhold i... [Nyhed]

Sæt turbo på samarbejdet om godt psykisk arbejdsmiljø 

27-01-2016 | KL og Forhandlingsfællesskabet skyder den fælles indsats Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) i gang med en stor, spændende... [Nyhed]

Lønregulering i staten pr. 1. april 2016 

07-01-2016 | CFU og Moderniseringsstyrelsen har afstemt beregningen af procentreguleringen af lønningerne i staten pr. 1. april 2016. [Nyhed]

MED-konference: Kommunaldirektører viser stor opbakning til MED-systemet 

15-12-2015 | Fremtidens MED-repræsentant skal kunne tænke strategisk, kunne tænke fremad og byde ind med ideer. Årets MED-konference viste fælles fodslag mellem... [Nyhed]

SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne 

07-12-2015 | KL og Forhandlingsskabet lancerer fra maj 2016 en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk... [Nyhed]

Fælles udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen 

26-11-2015 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder om personalemæssige forhold i forbindelse med flytning... [Nyhed]

Syv statslige arbejdspladser skaber tillid og samarbejde 

06-10-2015 | CFU og Moderniseringsstyrelsen har sat et projekt om tillid og samarbejde i gang på syv statslige arbejdspladser. Arbejdspladserne skal gennem... [Nyhed]

Pressemeddelelse: Husk medarbejderne i udflytningen 

01-10-2015 | Regeringen har i dag offentliggjort sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Der er tale om ca. 3900 stillinger, der flyttes ud til 38... [Nyhed]

SKAT: Alt for få nye ressourcer! 

30-09-2015 | Regeringen har indgået en indgået en aftale med S, DF, LA, RV og K om at skabe bedre rammer for SKAT. Læs Flemming Vinthers kommentar. [Nyhed]

OAO ansætter ny sekretariatschef 

20-08-2015 | Forretningsudvalget i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har besluttet at ansætte cand.scient. soc. Janus Broe Malm som ny sekretariatschef fra... [Nyhed]

OAO udbyder en ny Tillidsreformuddannelse 

26-06-2015 | Tillidsreformen er aftalt centralt, men det er helt afgørende, at den kommer ud og virker lokalt på arbejdspladserne. OAO har derfor udviklet en... [Nyhed]

Fagforbund frygter, at handelsaftale vil svække demokratiet 

23-06-2015 | En handels- og investeringsaftale mellem EU og USA kan få alvorlige konsekvenser for store dele af den offentlige sektor herhjemme. Aftalen truer... [Nyhed]

Kom i innovationspraktik 

01-06-2015 | Vil du dele din viden med andre og blive inspireret selv? Nu kan du tage på opdagelse i den offentlige sektors innovationslandskab. Center for... [Nyhed]

Statens topforhandler genvalgt 

18-05-2015 | Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten. Flemming... [Nyhed]

Ny runde af innovationsuddannelsen 

04-05-2015 | Nu kan du lære metoder til at gennemføre et innovationsforløb fra idé til færdig løsning. KL og Forhandlingsfællesskabet udbyder... [Nyhed]

Regeringen sætter fem pejlemærker for fremtidens offentlige sektor 

23-04-2015 | Regeringen har i dag offentliggjort publikationen Fælles Velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. [Nyhed]

Center for Offentlig Innovation lancerer innovationsbarometer  

21-04-2015 | Verdens første innovationsbarometer for den offentlige sektor slår fast, at medarbejderne har en nøglerolle i at sætte innovationen i gang. Det slår... [Nyhed]

Tal MED ledelsen 

18-03-2015 | MED-konferencen 2014 satte fokus på MED-repræsentantens muligheder for at deltage i strategiske processer. En opgave, der ifølge en af konferencens... [Nyhed]

Nyt tillidsreformforløb i Kriminalforsorgen 

17-03-2015 | Startskuddet er nu gået på et tillidsreformforløb sat i gang i et samarbejde mellem OAO, Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet.  [Nyhed]

Pressemeddelelse: Stærkt samarbejde om modernisering af den offentlige sektor  

23-02-2015 | Parterne på det offentlige arbejdsmarked mødtes i dag for at drøfte det fremtidige arbejde med modernisering af den offentlige sektor. Parterne gav... [Nyhed]

Pressemeddelelse: OK15: Nytænkning af den danske model – bedre arbejdsliv for den enkelte 

06-02-2015 | Med resultatet på 4,45% har vi sikret reallønnen over de kommende tre år. Dertil kommer en forudsat reststigning på 2,1% som giver mulighed for... [Nyhed]

Styrk samarbejdet om kerneopgaven 

14-01-2015 | KL og Forhandlingsfællesskabet lancerer et nyt og gratis undervisningsforløb, der kan guider medarbejdere og ledere på alle typer kommunale... [Nyhed]

Pressemeddelelse OK15: løn, lokale løsninger og et bedre psykisk arbejdsmiljø 

18-12-2014 | CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står sikringen af reallønnen: [Nyhed]

En ny tillidsreformuddannelse er skudt i gang 

05-12-2014 | OAO har skudt en tillidsreformuddannelse i gang sammen med Socialpædagogerne (SL). 23 ledere og tillidsrepræsentanter fra 10 socialpædagogiske... [Nyhed]

Østergaard: Tillidsreformen er vigtig 

24-11-2014 | Tillidsreformen er grundlæggende vigtig for at få udviklet den offentlige sektor; den udgør et afsæt for andre reformer og hele den måde, man går til... [Nyhed]

MED Konference: 400 MED-repræsentanter er klar til samarbejde  

17-11-2014 | Vi skal være MED-skabere! Det var et af temaerne, da MED-repræsentanter for fulde huse var samlet i Odense til OAO, FTF og FOAs MED-Konference.... [Nyhed]

Finanslov 2015 

14-11-2014 | Regeringen, SF og enhedslisten indgik i går aftale om finansloven for 2015.  [Nyhed]

Aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 

12-11-2014 | Barselloven er blevet ændret således, at en medmor har fået samme ret til fravær og dagpenge i forbindelse med barsel som en far.  [Nyhed]

Manglende viden om effekterne af konkurrenceudsættelse 

07-11-2014 | En gruppe af forskere fra Roskilde og Københavns Universitet samt KORA offentliggjorde i dag rapporten ”Effekter ved udlicitering af offentlige... [Nyhed]

Pensionsforhold for statsansatte på Færøerne 

31-10-2014 | Der er indgået en aftale om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU samt indgået en... [Nyhed]

Kontrolbud giver fordele ved udbud 

23-10-2014 | Ny analyse fra Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde (ROPS) viser, at offentlige udbydere kan høste en række fordele ved at bruge kontrolbud i en... [Nyhed]

Finanslovsforslag 2015 

27-08-2014 | Regeringen fremlagde i går sit udspil til finansloven for 2015. Et udspil, der lægger op til et øget offentlig forbrug. OAO bakker op omkring denne... [Nyhed]

Frihedsbrev i Aalborg sætter ledere og medarbejdere fri  

22-08-2014 | I Aalborg kommunes Ældre- og Handicapforvaltning er de lykkedes med en kulturændring. Her er medarbejdere og ledere sat fri gennem et ”Frihedsbrev”... [Nyhed]

Innovationsindsats i Næstved skal bringe innovatører i spil 

22-08-2014 | Rundt omkring i landet bliver der uddannet store kuld af innovatører, som skal nytænke kommunernes opgaveløsning. Men det er ikke en selvfølge at... [Nyhed]

Grundig opfølgning på kommunale arbejdsklausuler efterlyses 

02-07-2014 | Der har i de seneste års aftaler om kommunernes økonomi været fokus på arbejds- og sociale klausuler ved udbud og udlicitering. [Nyhed]

Vil I bane vej for bedre opgaveløsning og trivsel på jeres arbejdsplads? 

25-06-2014 | Statslige arbejdspladser får nu mulighed for at søge midler til at styrke tillid og samarbejde. Formålet er at udvikle ny viden om, hvordan man kan... [Nyhed]

Bred det sociale ansvar ud 

13-06-2014 | Kommunerne tager det største sociale ansvar, viser ny undersøgelse fra KL [Nyhed]

Effekterne af konkurrenceudsættelse 

10-06-2014 | OAO støtter et stort forskningsprojekt, der skal undersøge og dokumentere effekterne af konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor. [Nyhed]

Økonomiaftalen: Strenge sanktioner fastholdes 

04-06-2014 | Den 3. juni 2014 indgik regeringen aftale KL om kommunernes  økonomi. OAO beskriver her hovedelementerne i aftalen [Nyhed]

Danmarks Bedste Mindste Idé er kåret 

04-06-2014 | Vinderen af kampagnen Danmarks Bedste Mindste Idé blev Fredericia kommunes ide om Bolig-bytte-ferier. [Nyhed]

Nu går Center for offentlig innovation for alvor i gang 

14-05-2014 | Center for Offentlig Innovation offentliggør i dag deres handlingsplan. Helt centralt er opgaven med at finde og udbrede de mange innovative tiltag,... [Nyhed]

Danmarkskortet - nyt statistikværktøj for kommuner og regioner 

05-05-2014 | På Danmarkskortet kan man ved hjælp af få museklik få en række oplysninger om løn og beskæftigelse i kommuner og regioner. [Nyhed]

Leder på kanten og medarbejder med vilje  

22-04-2014 | Sammen med Mandag Morgen har OAO været med til zoome ind på nye leder- og medarbejderroller i samfundet. Læs med her. [Nyhed]

Afbureaukratisering og gamle travere 

31-03-2014 | Skal den offentlige sektor hæve produktiviteten, skal regler udskiftes med klare resultatkrav og langt større frihed til medarbejderne og ledelsen.... [Nyhed]

Tillidsreformen skudt i gang: Handlingen skaber vi selv 

26-03-2014 | Tillidsreformen får liv gennem lokalt handling og frem for alt samarbejde mellem medarbejdere, ledere og politikere. Et samarbejde hvor MED og... [Nyhed]

Tillidskonference viser fælles fodslag 

20-03-2014 | Parterne bag tillidsreformen vil det samme: De vil give bedre service til borgerne, øge trivslen og gøre arbejdet i det offentlige bedre og smartere.... [Nyhed]

Vil du være med til at forny den offentlige sektor? 

04-03-2014 | Der bliver i dag åbnet op for tilmeldinger til fem inspirationsarrangementer over hele landet. Her kan du udveksle erfaringer, aflevere ideer og... [Nyhed]

Nej tak til nulvækst og udlicitering 

26-02-2014 | I redegørelsen Modernisering af den offentlige sektor – Status og potentiale 2014 sætter Dansk Industri fokus på udvalgte områder, der kan skabe... [Nyhed]

Nyt innovationspanel sætter viden i spil 

25-02-2014 | Center for Offentlig Innovation får et stærkt samspil med 21 eksperter med særlig viden og erfaring inden for offentlig innovation. [Nyhed]

Interview: Hvad er tillidens nuancer? 

21-02-2014 | Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver... [Nyhed]

Udlicitering skaber ikke nødvendigvis bedre og billigere velfærd  

18-02-2014 | Produktivitetskommissionen anbefaler i sin seneste rapport, at flere serviceopgaver sendes i udbud, så den offentlige sektor bliver billigere og... [Nyhed]

Forvaltningerne skal være mere ydmyge over for arbejdspladserne 

06-02-2014 | Konsulenterne i forvaltningerne skal tage sig bedre tid til at finde de rigtige løsninger, før de går i gang med at løse problemerne. De skal være ... [Nyhed]

De generelle lønstigninger i staten pr. 1. april 2014 bliver 0,41 pct. 

24-01-2014 | Reguleringsordningen udmønter minus 0,39 pct. pr. 1. april 2014, og de generelle lønstigninger bliver hermed 0,41 pct. Ved indgåelsen af CFU-forliget... [Nyhed]

Back-office, front-office og tillid 

14-01-2014 | I Faaborg Midtfyn Kommune har man fundet en løsning, der giver sekretærer mere ro, samtidig med at borgerne får bedre service. Og i Københavns... [Nyhed]

Vær med til at kåre Danmarks Bedste Mindste Idé 

10-01-2014 | KL og KTO sætter fokus på de små innovative tiltag, som de kommunale medarbejdere sætter i søen hver dag. På www.danmarksbedstemindsteide.dk kan... [Nyhed]

OAO har valgt ny formand 

07-01-2014 | OAO har i dag valgt Bodil Otto, som formand for det samlede OAO og som formand for det kommunale og regionale forhandlingsudvalg. Som næstformand for... [Nyhed]

Pia Gellerup i spidsen for Center for Offentlig Innovation 

05-12-2013 | OAO hilser tidligere minister Pia Gjellerup velkommen som ny leder for Center for Offentlig Innovation. [Nyhed]

Ændring af cirkulærebemærkninger 

18-11-2013 | Finansministeriet har udsendt cirkulære om ændring af cirkulærebemærkninger til aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. [Nyhed]

Gallupundersøgelse: Politikerne bærer ansvaret for tillidsreformen 

15-11-2013 | Kommunalpolitikernes store aktiv i jagten efter bedre løsninger for borgerne er medarbejderne og lederne på de kommunale arbejdspladser. Ni ud af ti... [Nyhed]

Unødvendige regler bliver destrueret  

08-11-2013 | I Halsnæs Kommune destruerer man unødvendige regler – helt bogstavelig talt. En makulator står nemlig klar på rådhuset til at makulere alle... [Nyhed]

Da Stadsarkivet inviterede indenfor 

31-10-2013 | Det umulige blev muligt, da Københavns Stadsarkiv skulle digitalisere gamle registerblade. Et arbejde der ville have taget 3500 år blev skåret ned... [Nyhed]

Parterne sætter handling bag ordene i Tillidsreformen 

25-10-2013 | I dag tog parterne bag mini-trepartsaftalen fra juni det næste skridt til at omsætte aftalen til en egentlig tillidsreform. Nu skal der sættes... [Nyhed]

Store kommunale besparelser i budget2014 

23-10-2013 | Lidt færre kommuner skal i år finde besparelser for at få balance i budgettet. Men mange kommuner er alligevel oppe på at skulle finde besparelser... [Nyhed]

Tillid og innovation spirer i kommunerne 

10-10-2013 | Initiativer med innovation og tillid spreder sig rundt om i landets kommuner. Her kan du læse, hvordan tillidsdagsordenen sætter nye krav til... [Nyhed]

Tre nye eksempler på tillid og innovation 

27-09-2013 | Samarbejde på tværs af plejesektoren, afskaffelsen af minuttyranni og en socialborgmester der går imod pressen og nægter at lave unødvendige regler.... [Nyhed]

Produktivitet i den offentlige sektor skal komme fra medarbejderne 

19-09-2013 | Når LO, FTF og OAO i eftermiddag slår dørene op for et yderst velbesøgt seminar om produktiviteten i den offentlige sektor, bliver det med et klart... [Nyhed]

Fagbevægelsen: OPP skal anvendes med omtanke 

17-09-2013 | Fagbevægelsen ser muligheder i OPP, men få og blandede erfaringer får fagbevægelsen til at efterlyse mere solid viden [Nyhed]

MED-camp 2013 

13-09-2013 | Tillid og strategisk samarbejde i MED-systemet MED-campen udspringer af tillidsdagsorden. Campen er et værksted med en proces, som starter hjemme i... [Nyhed]

Tillid skaber produktivitet – kontrol koster penge 

09-09-2013 | Hvis den offentlige sektor skal hæve produktiviteten, skal regler udskiftes med klare resultatkrav og langt større frihed til medarbejderne og... [Nyhed]

OAO har hverken aftalt eller givet håndslag på at finde 12 mia. 

02-09-2013 | Politiken bragte i går en politisk analyse under overskriften Offentlige lønkroner under kniven igen. Af analysen fremgår det, at fagbevægelsen med... [Nyhed]

Finanslov 2014: Foruroligende krav til uholdbar effektivisering 

27-08-2013 | Målet er måske effektivisering, men reelt set er der oftest tale om uigennemtænkte spareøvelser. Omkostningerne bliver gang på gang undervurderet og... [Nyhed]

OAO ønsker god sommer 

04-07-2013 | Sekretariatet holder åbent i sommerperioden, dog med reduceret bemanding. [Nyhed]

FOA manipulerer med fakta 

26-06-2013 | FOA’s udmeldelse af OAO er beklagelig – både for medlemmerne og for fagbevægelsen generelt. I en tid hvor den offentlige sektor står over for store... [Nyhed]

FOA melder sig ud af OAO 

25-06-2013 | FOA har i dag besluttet at melde sig ud af OAO. [Nyhed]

OAO skal ikke finde 12 milliarder 

21-06-2013 | OAO har ikke givet tilsagn om at skulle være med til at effektivisere for 12 milliarder kroner i den offentlige sektor. OAO har givet tilsagn om at... [Nyhed]

Tillidsreformen tager fart med ny aftale 

20-06-2013 | I dag indgik OAO og regeringen sammen med FTF, Akademikerne, KL og Danske Regioner en aftale om at modernisere den offentlige sektor. [Nyhed]

Offentlige ledere har hver især flere medarbejdere end før 

04-06-2013 | Afstanden mellem ledere og medarbejdere bliver større. Det giver udfordringer men også plads til nytænkning. Det viser en ny analyse, som KORA har... [Nyhed]

OAO får medhold i sag om pensionsbidrag 

16-05-2013 | På det statslige område har OAO og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal i en faglig voldgift mod Moderniseringsstyrelsen for Danmarks... [Nyhed]

Forfejlet diskussion fra KL 

07-05-2013 | KL opfordrer til en effektivisering af den statslige sektor. Men det er en forfejlet diskussion, mener OAOs formand Flemming Vinther. [Nyhed]

Ny bog: Tillid er en nødvendighed 

06-05-2013 | Den nye bog ”Tillid på bundlinjen” sætter fokus på tillid i den offentlige sektor. [Nyhed]

CFU-formanden om indgrebet på undervisningsområdet 

25-04-2013 | Pressemeddelelse: CFU-formanden om indgrebet på undervisningsområdet. [Nyhed]

Danmark må satse mere på gode ideer 

24-04-2013 | "Vi må desværre forudse, at midlerne til den offentlige sektor er begrænsede i de kommende år. Samtidig vil der være et fortsat krav om... [Nyhed]

Rapport er politisk partsindlæg 

09-04-2013 | Den første rapport fra Produktivitetskommissionen er netop blevet offentliggjort. Flemming Vinther fra OAO kalder rapporten om produktiviteten i... [Nyhed]

Nyt Ph.d.-projekt skal undersøge tillid 

04-04-2013 | Et nyopstartet Ph.d.-projekt, som OAO er med til at støtte, skal undersøge, hvordan man kan fremme tillid gennem ledelse og styring i den offentlige... [Nyhed]

Debat om kraftcenter spirer 

26-02-2013 | Et væsentligt punkt i OAO’s tillidsreform er et kraftcenter for offentlig innovation. Et sådan kraftcenter er nu op til debat i et dansk medie, hvor... [Nyhed]

OK13: Tillid og samarbejde skaber resultater 

08-02-2013 | Her kan du læse pressemeddelelsen for OK13 resultatet. [Nyhed]

Tillid: Fra dagsorden til praksis 

22-01-2013 | Tillid styrker den offentlige sektor. Læs med, når syv meget forskellige offentlige arbejdspladser deler erfaringer fra deres hverdag, hvor tillid... [Nyhed]

Nyt fra Samarbejdssekretariatet  

03-01-2013 | Samarbejdssekretariatet har fået ny hjemmeside. Her kan du bl.a. finde inspirerende materiale om SU arbejdet og se de kommende SU... [Nyhed]

26.000 fuldtidsstillinger forsvundet i den offentlige sektor på 2 år 

26-11-2012 | De seneste offentlige lønstatistikker viser, at der er forsvundet knap 26.000 fuldtidsstillinger fra august 2010 til august 2012. Ser vi på antallet... [Nyhed]

OAO-Stat udtager krav 

02-11-2012 | Læs pressemeddelelsen, der blev udsendt i forbindelse med OAO-Stat's udtagelse af krav [Nyhed]

Genvalg af formand  og ny næstformand for OAO-Stat

02-11-2012 | På OAO Stats repræsentantskabsmøde i dag blev Flemming Vinther genvalgt som formand for en 4 årig periode. Flemming Vinther er ligeledes formand for... [Nyhed]

LO-forbund på det kommunale   område vil prioritere lavt- og mellemlønnede ved OK-13

30-10-2012 | Det bør være de lavere lønnede og mellemgruppen, der henter de relativt største lønforhøjelser ved de kommende overenskomstforhandlinger, mener... [Nyhed]

Tillid giver verdensklasse 

17-09-2012 | Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har udarbejdet ti anbefalinger til en tillidsreform. Tillidsreformen skal sikre en fortsat offentlig sektor... [Nyhed]

OAO om Finanslovsforslaget 2013

28-08-2012 | OAO har gennemgået regeringens finanslovsforslag 2013. Overordnet set er kendetegnet en overforsigtig linje fra regeringens side, men udspillet... [Nyhed]

Ny samling om procedureretningslinjer til MED-systemet 

21-08-2012 | OAO har udarbejdet en ny samling om procedureretningslinjer til MED-systemet, der giver et indblik i maskinrummet af MED-systemet i både kommunerne... [Nyhed]

Tiden er til en tillidsreform 

13-08-2012 | Den offentlige sektor befinder sig ved en skillevej – valget står mellem at blive et lille appendiks til den private sektor eller være et bærende... [Nyhed]

Beskæftigelsen i kommunerne 2010-2012 

25-06-2012 | OAO har udarbejdet et materiale, der viser hvordan beskæftigelsen har udviklet sig i kommunerne fra februar 2010 til februar 2012. For den enkelte... [Nyhed]

Usikker sammenhæng mellem udlicitering og udgiftsniveau

31-05-2012 | I nogle sektorer har kommunerne lavere udgifter, i takt med, at de bruger flere private virksomheder. I andre sektorer er det øjensynligt dyrere at... [Nyhed]

Nye telefonnumre ved OAO 

22-05-2012 | Tirsdag den 22. maj 2012 får OAO nye telefonnumre. [Nyhed]

OAO nyhedsbrev om løn maj 2012 

10-05-2012 | Reallønnen falder i både den offentlige og private sektor. [Nyhed]

Barselsvejledning 2012 

10-05-2012 | Moderniseringsstyrelsen og CFU har revideret barselsvejledningen. [Nyhed]

Udliciteringsdebatten på usikkert grundlag

09-05-2012 | Bedst som regeringen opruster i kampen for at fremme Offentligt-Private Partnerskaber (OPP), sætter to nye undersøgelser spørgsmålstegn ved... [Nyhed]

Inspirationskatalog til SU 

12-04-2012 | Har du som medarbejderrepræsentant i et SU ofte spurgt dig selv, hvem der beslutter hvad? OAO har udarbejdet et inspirationskatalog med fokus på... [Nyhed]

Faglig voldgift om brud på SU-aftalen 

29-02-2012 | CFU har fået medhold i en faglig voldgift om brud på SU-aftalen. Sagen var anlagt mod Moderniseringsstyrelsen. [Nyhed]

Forslag til ændring af ferieloven 

17-02-2012 | Beskæftigelsesministeriet er fremkommet med en række lovforslag til ferieloven. CFU har i sit høringssvar til Beskæftigelsesministeriet gjort... [Nyhed]

Lønstigning bliver mindre end forventet

19-12-2011 | Lønnen for alle statsansatte stiger 1,3 procent den 1. april 2012 [Nyhed]

Få en vejviser til kvalitet og trivsel 

08-12-2011 | Invitation fra KL og KTO til ledere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser: Kom til 3 timers værksted om kvalitet og trivsel gennem... [Nyhed]

Regeringens lovprogram 2011/2012 

01-12-2011 | Lovpakken for det næste halve år er nu fremlagt af Regeringen. De fleste forslag er opfølgning på regeringsgrundlaget og på forligene om finansloven... [Nyhed]

Finanslovens konsekvenser for offentligt ansatte

21-11-2011 | Det er slut med tvangsudlicitering, og der er flere penge til beskæftigelsesindsatsen og en række højt prioriterede opgaver. Men der er stadig... [Nyhed]

OAO.dk holder skiftedag 

11-11-2011 | Datoen 11.11.11 er noget særligt. Kun få gange på et århundrede kommer talkombination med 6 identiske tal. I OAO har vi valgt at bruge den 11.... [Nyhed]

AKF-rapport stiller spørgsmålstegn ved effekter af udlicitering

10-11-2011 | I en ny rapport udarbejdet af AKF (AnvendtKommunalForskning) på vegne af LO, FTF og OAO bliver det dokumenteret, at udlicitering ifølge dansk og... [Nyhed]

Børn og unge ramt af kommunale besparelser

07-11-2011 | OAO har opdateret oversigten over de kommunale budgetter for 2012. Der skal spares ca. 2,3 mia. kr. fordelt på 73 kommuner. 40 procent af de... [Nyhed]

Udlicitering er ikke noget vidundermiddel 

24-10-2011 | I et debatindlæg i Berlingske mandag d.24 oktober gør OAO´s formand Dennis Kristensen sammen med LO´s formand Harald Børsting og FTF´s formand Bente... [Nyhed]
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk