Ændring af cirkulærebemærkninger 

Udgivet: ;18-11-2013
Finansministeriet har udsendt cirkulære om ændring af cirkulærebemærkninger til aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Ændringen er en del af CFU-forliget vedrørende institutioner, placeret på geografisk spredte lokaliteter.

Cirkulæret kan læses her

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk