Aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 

Udgivet: ;27-03-2020

Der er indgået aftaler på både det statslige, regionale og kommunale område om ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19.


Siden 13. marts 2020 har offentligt ansatte, der ikke varetager en kritisk funktion, men som kræver fremmøde, været hjemsendt. Regeringen har foreløbigt forlænget hjemsendelsesperioden til 13. april 2020.

De tre aftaler har været inspireret af trepartsaftalen på det private område, der blev indgået 14. marts 2020. Formålet med aftalerne er efterleve statsministerens opfordring om, at offentligt ansatte også afvikler frihed under hjemsendelsesperioden, så de offentlige arbejdspladser står bedst muligt rustet til at varetage det efterslæb af opgaver, der vil komme efter hjemsendelsesperiodens ophør.

Der er enighed om, at denne situation er meget usædvanlig, og at det er i alles interesse, at eventuelle spørgsmål om løn- og andre ansættelsesvilkår, skal løses i samarbejde mellem overenskomst- og aftaleparterne og på de enkelte arbejdspladser.

Rita Claumarch Bundgaard, formand for CFU og formand for OAO-S, udtaler følgende om den statslige aftale:

"170.000 ansatte i staten løser fortsat deres mange forskelligartede opgaver, nogle under nye og andre former og andre i stærkt pressede og kritiske situationer.

Stor anerkendelse til jer alle.

Med den her aftale giver alle et bidrag til at få samfundet til at fungere under denne ulykkelige sundheds- og samfundskrise.

Det bliver en stor opgave at bringe alle statens mange forskellige opgaveløsninger tilbage i de funktioner som vi kender, og hvor vi som borgere, virksomheder og samfund har stærkt brug for dem.

Med denne fælles aftale har vi sammen lyttet og handlet på statsministerens opfordring til, at alle i Danmark gør det bedste de kan, for at hjælpe Danmark sikkert igennem krisen og styrket tilbage til en ny og sikkert forandret hverdag."

Lene Roed, formand for OAO og formand for OAO-K, udtaler om de regionale og kommunale aftaler: 

"Medarbejderne i kommuner og regioner varetager i disse uger vigtige og nødvendige opgaver for patienter og borgere. Også opgaver der gør, at vi overhovedet kan opretholde driften i denne vanskelige og uforudsigelige tid. 

Der vil fortsat i de kommende uger være behov for mange medarbejdere til at varetage de afgørende funktioner i kommuner og regioner.

Og jeg vil gerne sige 1000 tak til alle medarbejderne, som har vist et enestående engagement for at bidrage til at finde løsninger lokalt. Medarbejdernes engagement og fleksibilitet er simpelthen forudsætningen for, at vi overhovedet kan løfte alle de opgaver, der presser sig på. Så stor tak herfra.

Med disse aftaler viser den offentlige sektor, at vi er klar til at bidrage. Vi har lyttet til statsministerens opfordring og lavet en aftale, der holder hånden under Danmark.

1000 tak til alle de medarbejdere, der bidrager - også når det handler om at tilbyde sig med hjælp til opgaver, der ligger ud over de normale arbejdsfunktioner. Det får vi hårdt brug for."

De enkelte aftaler kan læses i boksen til højre. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk