AKF-rapport stiller spørgsmålstegn ved effekter af udlicitering

Udgivet: ;10-11-2011
I en ny rapport udarbejdet af AKF (AnvendtKommunalForskning) på vegne af LO, FTF og OAO bliver det dokumenteret, at udlicitering ifølge dansk og international forskning ikke er det columbusæg, som VK-regeringen og dele af erhvervslivet længe har givet udtryk for.

På de "bløde" velfærdområder (Pleje, omsorg, udannelse m.v.) er der ikke forskningsmæssigt belæg for at hævde, at øget konkurrenceudsættelse fører til besparelser. Og på det såkaldt "tekniske" område (rengøring, renovation m.v.) er gevinsterne ringe og usikre. 

En akilleshæl i mange af de undersøgelser, der påviser besparelser ved øget konkurrenceudsættelse og udlicitering er, at der bliver set bort fra kvaliteten af det udliciterede. Man har med andre ord meget lidt viden om, hvad man får for de penge, man betaler til de private leverandører, der udfører opgaver på vegne af det offentlige.

AKF slår på baggrund af rapportens resultater fast, at det er væsentligt at tage højde for de mere langsigtede samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med øget konkurrence om offentlige opgaver, hvis man vil have et mere helstøbt billede af effekterne.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk