Barselsvejledning 2012 

Udgivet: ;10-05-2012
Moderniseringsstyrelsen og CFU har revideret barselsvejledningen.

Vejledningen er  bl.a. opdateret på baggrund af ændringer i regelgrundlaget, der er gennemført siden sidste udgave.

Desuden er teksten visse steder omformuleret med henblik på at tydeliggøre bestemmelserne. Dette indebærer ikke nødvendigvis indholdsmæssige ændringer.

Du finder link til vejledningen i boksen til højre.

BEMÆRK i forbindelse med eventuel printning: Vejledningen er på 300 sider.

Vejledningen kan købes i trykt udgave ved henvendelse til Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, tlf. 43 63 23 00, Email: post@rosendahls-schultzgrafisk.dk

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk