Beskæftigelse i kommuner og regioner 

Udgivet: ;13-06-2016
OAO har udviklet et nyt værktøj med nøgletal over beskæftigelsen i kommuner og regioner.

Her kan man få overblik over udviklingen i beskæftigelsen i for hvert overenskomstområde i alle kommuner og regioner.

Man kan også finde tal for, hvordan udviklingen er med hensyn til overenskomstansatte, tjenestemænd, elever og ansatte på særlige vilkår.

Nøgletallene kan f.eks. bruges i forbindelse med drøftelser af budget mv. i MED-systemet.

Værktøjet findes her: https://www.oao.dk/index.php?id=685 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk