Beskæftigelse i kommuner og regioner 

Udgivet: ;29-08-2016
Her på siden under Løn og Ansættelse har vi et værktøj med nøgletal for beskæftigelsen i kommuner og regioner. På baggrund af henvendelser fra nogle brugere har vi ændret værktøjet, således at der blandt andet tages højde for de sæsonmæssige udsving der kan være i beskæftigelsen.

Værktøjet giver overblik over udviklingen i beskæftigelsen for hvert overenskomstområde i alle kommuner og regioner.

Du kan finde tal for, hvordan udviklingen er med hensyn til alle ansatte, herunder overenskomstansatte, tjenestemænd, elever og ansatte på særlige vilkår.

Nøgletallene kan f.eks. bruges i forbindelse med drøftelser af budget mv. i MED-systemet.

Find værktøjet her: https://www.oao.dk/index.php?id=685

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk