Beskæftigelsen i kommunerne 2010-2012 

Udgivet: ;25-06-2012
OAO har udarbejdet et materiale, der viser hvordan beskæftigelsen har udviklet sig i kommunerne fra februar 2010 til februar 2012. For den enkelte kommune kan man se udviklingen i beskæftigelsen for de 20 største personalegrupper i kommunerne.

Materialet kan anvendes som baggrundsmateriale til drøftelser i MED-systemet, og er især relevant i forbindelse med drøftelser omkring budgettet.

Materialet skal sammenholdes med den øvrige information, som MED-udvalgene er i besiddelse. F. eks. om hvilke ændringer der er sket på de forskellige driftsområder mht. til sammenlægning af institutioner, rationaliseringer, besparelser og omprioriteringer.

Det fremgår af materialet for hvilke grupper beskæftigelsen er øget og for hvilke den er faldet. Materialet kan på den baggrund være med til at give et overblik over de personalemæssige konsekvenser af de seneste to års beslutninger i kommunerne.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk