Bodil Otto byder ny regering velkommen  

Udgivet: ;26-06-2019
Offentligt Ansattes Organisationer glæder sig over indholdet i den nye regeringsaftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten. De ansatte i det offentlige ser bl.a. frem til en styrkelse af velfærden, sundheden og uddannelserne i Danmark.

"Vi mener, indholdet i regeringsaftalen kan skabe et godt fundament for den videre udvikling i vores fælles velfærdssamfund. Der er ikke så mange konkrete forslag, men aftalen italesætter de vigtige og rigtige udfordringer" siger formanden for OAO, Bodil Otto.

I regeringsaftalen skriver partierne, at man ønsker at organisere overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked anderledes, så der bliver fokus på ”langsigtet ledelse i stedet for kortsigtet styring”.

"Det indgår vi selvfølgelig meget gerne i en dialog om. Men det skal være ud fra de helt grundlæggende principper i den danske model, nemlig at det er arbejdsmarkedet parter, der styrer overenskomstforhandlingerne. Det er helt afgørende, at vi ikke får politisk indblanding her. Som vi ser det, så var det netop på grund af den danske model, at vi lykkedes med at komme i mål med de dramatiske overenskomstforhandlinger i 2018 på det offentlige område" siger Bodil Otto.

OAO-formanden fremhæver i øvrigt, at det er altafgørende, at den nye regering inddrager de ansattes faglige organisationer, når der skal skabes nyt.

"Regeringen fremhæver i aftalen, at man vil invitere til forhandlinger om en sundhedsaftale, hvor regionerne bevares. Det er glædeligt. For det er på høje tid, at der sættes ind på at forbedre forholdene på vores hospitaler. Men det er de ansatte, der ved, hvor skoen trykker. Derfor er det min klare opfordring til den kommende regering, at den inddrager de ansattes organisationer. Kun på den måde finder vi de rigtige løsninger. Og vi indgår også rigtig gerne i de bestræbelser, regeringen vil gøre for at få skabt øget tillid til medarbejderne i den offentlige sektor. Men det må ikke blive top-down, som vi har prøvet så mange gange før. Den metode virker ikke. Så inddrag nu de ansatte og deres organisationer", lyder opfordringen fra Bodil Otto.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk