Børn og unge ramt af kommunale besparelser

Udgivet: ;07-11-2011
OAO har opdateret oversigten over de kommunale budgetter for 2012. Der skal spares ca. 2,3 mia. kr. fordelt på 73 kommuner. 40 procent af de besparelser, der nu er konkretiseret, vil ramme børne- og ungeområdet.

OAO har set nærmere på 34 af de 73 kommuner, der skal spare i 2012. De 34 kommuner skal samlet spare ca. 1,039 mia. kr. hvilket nogenlunde svarer til den procentdel, de udgør af den samlede kommunale økonomi.

For de udvalgte 34 kommuner er det muligt at se, hvordan ca. 60 procent af besparelserne er fordelt på opgaveområder.

Opgørelsen viser, at en meget stor del (ca. 40 procent) af besparelserne vil ramme børn- unge- og familieområdet. Set i forhold til størrelsen af områderne er det dog administration, som bliver hårdest ramt med besparelser på ca. 83 mio. kr.

Vi må dog tage forbehold for vores gennemgang af kommunernes budgetter for 2012. Det er ofte vanskeligt at gennemskue, hvor store besparelser, der rent faktisk er besluttet ved budgetvedtagelsen. Det skyldes flere forhold, blandt andet fordi budgetmaterialet ofte er mangelfuldt, og fordi kommunerne ofte har meget forskellig praksis i forhold til beskrivelsen af ændringer i budgettet.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk