Bred det sociale ansvar ud 

Udgivet: ;13-06-2014
Kommunerne tager det største sociale ansvar, viser ny undersøgelse fra KL

Af undersøgelsen fremgår det, at landets 98 kommuner forholdsmæssigt tager det største ansvar, når det kommer til at inkludere ledige og personer på særlige tilskudsordninger på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser dog også, at der er stor forskel kommunerne i mellem, hvad angår brugen af de forskellige ordninger.
 
Det fremgår også af undersøgelsen, at det særligt er nogle stillinger, der bliver brugt til jobs på særlige vilkår i kommunerne. Det gælder især indenfor ejendomsinspektør- og pedelstillinger, hvor hver tredje er ansat på særlige vilkår. Men også andre stillinger er ramt, tæt på hver fjerde indenfor almindeligt kontorarbejde og hver femte indenfor rengøringsarbejde er ansat på særlige vilkår. Inden for manuelt anlægsarbejde i kommunerne er 16 procent ansat på særlige vilkår.

Det kommer ikke bag på mig” udtaler Ellen Lykkegaard, medlem af OAO’s forretningsudvalg og formand for den offentlige gruppe i 3F. ”Vi har længe vidst, at det var tilfældet i kommunerne. Vi oplever, som undersøgelsen også viser, at nogle jobgrupper er hårdt ramt af ansatte på særlige vilkår. Det presser de ordinært ansatte, nogle er direkte nervøse for at miste deres job til en ansat med et tilskud. Samtidig oplever vi, at de forskellige tilskudsordninger ikke har den ønskede effekt - at få de ledige i ordinære jobs. Vi anbefaler, at MED-udvalgene drøfter, om der i kommunerne leves op til reglerne om et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte. ”
 
Undersøgelsen viser, at 7,5 procent af de ansatte i kommunerne er ansat på særlige vilkår. I staten er det 3,4 procent, i det private er det 3,2 procent, og i regionerne er det 2,4 procent af de ansatte, der er ansat på særlige vilkår.
 
For at undgå den koncentration af jobs på særlige vilkår, som vi oplever nu, mener vi, at det sociale ansvar skal bredes ud. Inklusionen på arbejdsmarkedet skal løftes af hele arbejdsmarkedet, både den offentlige og den private sektor. Samtidig skal der være fokus på at få flere stillingskategorier i spil, når der etableres job på særlige vilkår. Vi opfordrer de lokale beskæftigelsesråd til nøje at følge udviklingen på området” siger Ellen Lykkegaard.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk