Danmark må satse mere på gode ideer 

Udgivet: ;24-04-2013
"Vi må desværre forudse, at midlerne til den offentlige sektor er begrænsede i de kommende år. Samtidig vil der være et fortsat krav om serviceydelser på et meget højt niveau. Skal det lykkes, så bliver vi hele tiden nødt til at spørge os selv, om vi kan gøre det endnu bedre og endnu smartere, end vi allerede gør i dag."

Sådan lyder svaret fra Flemming Vinther, når han skal besvare spørgsmålet om, hvorfor der er brug for mere innovation. 

Et nyt notat udarbejdet af professor Helge Hvid peger på en klar sammenhæng mellem samarbejde om innovation og produktivitet. Jo mere innovation des højere produktivitet. I forhold til de øvrige nordiske lande har Danmark ikke en klar national strategi, der fremmer innovation. Flemming Vinther anbefaler derfor et nationalt kraftcenter for innovation, så medarbejdernes gode ideer i langt højere grad kan omsættes til praksis.

Læs udtalelser fra FTF, LO og OAO's formænd og download Helge Hvid's notat i boksen til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk