Dansk Arbejdsgiverforening ser også den betalte spisepause som en rettighed 

Udgivet: ;06-11-2017
I Politiken bringes i dag en historie om den betalte frokostpause for offentligt ansatte på baggrund af en analyse, som DA har fået DREAM-gruppen til at udarbejde for dem. CFU er glade for, at DA anerkender den danske model, idet analysen tager afsæt i fuld lønkompensation, hvis den betalte spisepause aftales væk. Det er fuldstændig i tråd med holdningen i CFU, som entydigt går på, at Finansministeriet ikke bare kan fjerne den betalte spisepause, da den er en del af den samlede pakke for statens ansatte. Den er en integreret del af overenskomstgrundlaget på det offentlige område. Men CFU er uenig med DA i, at vejen frem for den offentlige sektor er at øge arbejdstiden for den enkelte.

DA ønsker at skrue arbejdstiden op for offentligt ansatte for dermed at kunne øge arbejdsudbuddet med 45.000 fuldtidsstillinger. Det skal ske ved at afskaffe medarbejdernes betalte spisepause mod fuld lønkompensation, hvormed arbejdstiden sættes op til 39,5 timer om ugen. 

CFU mener, at der er for meget regnearkslogik og for lidt kendskab til den offentlige sektor i analysen. Formand for CFU, Flemming Vinther, udtaler:  

”Analysen er endnu en omgang regneark, hvor økonomiske modeller forudsiger, hvordan folk vil opføre sig. Men jeg har ikke hørt noget krav fra vores medlemmer om, at de gerne vil op i tid, og i foråret så vi, hvordan en mulighed for arbejdstidsforøgelse blev modtaget af kollegaerne på det private område. Dertil kommer, at man fuldstændig overser, at der er masser af statslige arbejdspladser, hvor driften reelt er baseret på, at medarbejderne står til rådighed i frokostpausen, eller hvor de ansatte ikke i praksis har øverste arbejdstid. Der vil du ikke komme i nærheden af den fulde gevinst af sådan en manøvre.”

DA anerkender den betalte frokostpause som en rettighed
CFU vil gerne kvittere for, at DA anerkender, at den betalte spisepause er en rettighed, som der skal kompenseres for ved en overenskomstforhandling, hvis man ønsker den afskaffet. DA viser, at de private arbejdsgivere har den rette forståelse af den danske model, hvor man ikke bare ensidigt kan pille ved arbejdstiden. Det står i skærende kontrast til Finansministeriet, som benægter, at retten til den betalte frokost er en integreret del af overenskomstgrundlaget. Hermed forsøger Finansministeriet at øge arbejdstiden for statens ansatte med 2,5 timer om ugen uden forhandling og tilsvarende lønstigning. Dette er naturligvis fuldstændig uacceptabelt og et angreb på den danske model. 

Kontaktoplysninger
Kontakt For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61.

CFU består af Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og OAO-Stat. CFU repræsenterer 180.000 ansatte i staten.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk