De faglige organisationer vinder sag om betalt spisepause 

Udgivet: ;15-02-2017
En faglig voldgiftsret har netop fastslået, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte hos Danmarks Radio.

DR havde krævet, at den betalte spisepause for medarbejderne i DR blev ophævet pr. 1. juni 2017.

Men sådan bliver det ikke. De faglige organisationer, der har kæmpet for retten til at medarbejderne har betalt frokostpause, har vundet voldgiftssagen, hvor tre højesteretsdommere skulle vurdere, hvad der er op og ned.

Essensen i afgørelsen er, at arbejdstid i DR på tværs af fagområder og overenskomster altid har været forstået og praktiseret således, at medarbejderne er på arbejde, fra de møder ind, til de slutter, og i arbejdstiden har ret til en spisepause på indtil en halv time, hvor de står til rådighed for DR. Denne forståelse må anses for at være en del af det aftalte overenskomstgrundlag mellem DR og de indklagede fagforeninger. DR kan derfor kun bringe retten til en betalt spisepause til ophør sammen med overenskomsterne.

Flemming Vinther udtaler:

“Voldgiftsretten har heldigvis fastslået, at spisepausen er en integreret del af overenskomsterne med DR. Vil DR afskaffe spisepausen, skal det ske ved forhandlingsbordet. Det er det princip, vi hele tiden har stået på, da det er hjørnestenen i den danske model. Jeg er derfor utrolig glad for dagens resultat. Nu vil vi læse kendelsen grundigt og forholde os til de mange elementer, som opmændene lægger vægt på i afgørelsen”.

Og Flemming Vinther fortsætter: 

”Det er min klare vurdering, at der nu sættes en stopper for arbejdsgivernes spekulationer om at inddrage den betalte spisepause på det offentlige område.”

 

For yderligere kommentarer kontakt:
Flemming Vinther, mobil: 20419361

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk