De generelle lønstigninger i staten pr. 1. april 2014 bliver 0,41 pct. 

Udgivet: ;24-01-2014
Reguleringsordningen udmønter minus 0,39 pct. pr. 1. april 2014, og de generelle lønstigninger bliver hermed 0,41 pct. Ved indgåelsen af CFU-forliget i 2013 var det forventningen, at reguleringsordningen ville udmønte positivt med 0,30 pct., og at den forventede samlede udmøntning til generelle lønstigninger pr. 1. april 2014 ville blive 1,10 pct.

Den negative udmøntning skyldes to forhold. Dels har den private lønudvikling har været svagere end forventet (1,2 pct. mod forventet 1,7 pct.) da CFU-forliget blev indgået.

Når dette påvirker den statslige lønudvikling skyldes det, at CFU og Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale om en reguleringsordning på det statslige område. Hovedformålet med ordningen er at sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem den offentlige og den private sektor. Enkelt forklaret sker dette ved, at der sker en efterregulering af de offentlige lønninger med 80 pct. af den opgjorte forskel i lønudvikling mellem den offentlige og private sektor.

Hertil kommer, at der har været en højere lønudvikling i den statslige sektor end forventet (1,0 pct. mod forventet 0,5 pct.) ved CFU-forligets indgåelse. Der har ikke været generelle lønstigninger i perioden, så lønudviklingen består udelukkende i den såkaldte reststigning. Reststigningen skyldes blandt andet lokalt aftalt løn og lønudvikling der skyldes personaleforskydninger.

Udmøntningen fra reguleringsordningen er korrigeret for de ekstraordinære lønforhøjelser på undervisningsområdet i 2013.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk