Arbejdsmarkedets parter får mere indflydelse på Det Europæiske Semester  

Udgivet: ;19-02-2020

Mads Samsing, næstformand i HK og formand for komitéen for lokal og regional forvaltning i EPSU, har været med til at stå i spidsen for et projekt om demokratisering af det europæiske semester, der blev afsluttet i Venedig 31. januar.


Projektet gik ud på, at arbejdsmarkedets parter skulle have større indflydelse i processen omkring det europæiske semester. Europæisk Semester går ud på, at EU hvert år udarbejder anbefalinger til de enkelte lande med input fra staten. For at demokratisere denne proces skal de offentlige parter regionalt og kommunalt også høres, så de kommer til at påvirke kommissionens endelige anbefalinger til de enkelte lande.

”Fordi det i høj grad handler om arbejdsmarkedsforhold og sociale rettigheder, er det vigtigt, at de sociale parter også bliver hørt.” siger Mads Samsing.

Parterne afslutter projektet med en fælles erklæring til EU-kommissionen og medlemsstaternes regeringer samt en håndbog til arbejdsmarkedets parter.

Mads Samsing er desuden medlem af OAO’s kommunale/regionale forhandlingsudvalg.

I boksen til højre kan du læse fælleserklæringen og håndbogen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk