Debat: Økonomisk ansvarlighed kræver faglighed 

Udgivet: ;06-09-2016
De offentligt ansatte er i de seneste måneders mediedebat blevet kaldt forkælede, visionsløse, betonagtige og uden bud på, hvordan vi får en effektiv offentlig sektor. Intet kunne være mere forkert. Derfor bringer OAO i dagens udgave af Dagbladet Information et svar på kritikken.

Læs indlægget: https://www.information.dk/debat/2016/09/laeserbreve-3

 

Økonomisk ansvarlighed kræver faglighed

Bodil Otto og Flemming Vinther, hhv. for- og næstformand for Offentligt Ansattes Organisationer 

Offentligt ansatte er forkælede og visionsløse, og de faglige organisationer er passive – intet kunne være mere forkert. Offentligt ansatte har intet imod en effektiv og veldrevet offentlig sektor med styr på økonomi, ressourcer og klare målsætninger, der sikrer et fokuseret arbejde med kerneopgaverne.

Men skal vi lykkes med at udvikle en offentlig sektor i topklasse, så skal de offentligt ansatte inddrages – og styring og kontrol må reduceres til kun at være dér, hvor det giver mening. De offentligt ansattes faglighed og kreativitet skal bringes i spil – for vores input er en væsentlig del af løsningen. Der er hobevis af eksempler på, at høj faglighed, klare målsætninger, økonomi og fælles interesser går hånd i hånd:

Da en arrest eksempelvis skulle lukkes i Statsfængslet i Nyborg, satte medarbejderne sig ikke ned med korslagte arme og talte egeninteresser. De fandt derimod sammen med ledelsen frem til den bedste måde at lukke arresten på, der tog højde for de afledte problemer i dagligdagen en lukning medfører, men som man ikke kender til på ledelsesniveau.

I Region Midtjylland arbejder man med styring i patientperspektiv. Medarbejderne inddrages aktivt i arbejdet med at finde ud af, hvordan målene bedst nås på deres afdeling – gamle aktivitetsmålinger erstattes med de løsninger, der fungerer bedst for patienterne. Og det har resulteret i færre omkostninger per patient.

I Offentligt Ansattes Organisationer arbejder vi målrettet med at samtænke medarbejdernes faglighed med meningsfuld mål- og resultatstyring. Det gør vi, fordi vi som faglige organisationer er vores ansvar bevidst. Og det gør vi helt konkret med tillidsreformen, hvor faglig viden og økonomisk ansvarlighed er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk