Derfor har de statsansatte opsagt samarbejdet - få overblikket 

Udgivet: ;20-02-2017
Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, har på vegne af statens ansatte opsagt samarbejdet med arbejdsgiveren Moderniseringsstyrelsen, der hører under Finansministeriet. Få baggrunden for beslutningen om at afbryde samarbejdet mellem CFU og Finansministeriet, og et overblik i mediedækningen af det afbrudte samarbejde, her.

Baggrund:

Tilbage i efteråret 2016 bad Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, om et møde med den daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen, begrundet i en stigende frustration over arbejdsgivernes udfordring af samarbejdet generelt i den statslige sektor.

Det var særligt:

 • Balancen mellem hvilke vilkår, der ensidigt kan ændres, og hvilke der skal aftales mellem aftaleparterne centralt. Det gælder f.eks. flere arbejdsgiveres opsigelse af en række betalte fridage (grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag).
 • Forsøg på at ansætte medarbejdere på individuelle vilkår fremfor i henhold til den relevante overenskomst.
 • En række situationer, hvor arbejdsgivere – støttet af Moderniseringsstyrelsen – agerer på en måde, som umuliggør, at de lokale parter kan indgå i et ligeværdigt og åbent samarbejde. Det gælder f.eks. arbejdsgivere:
     o der nægter at udlevere lønoplysninger til tillidsrepræsentanter i forbindelse med lønforhandlinger
     o der ikke vil orientere tillidsrepræsentanterne i forbindelse med afsked
     o der ikke orienterer medarbejderne i Samarbejdsudvalget (SU) i forbindelse med beslutninger om større besparelser og omstillinger
     o på udflyttede institutioner, der ikke vil tillade valg af tillidsrepræsentanter pga. karensbestemmelser.
 • En generel uacceptabel arbejdsgiverprofil i en række konkrete sager. Det gælder f.eks. arbejdsgivere, der planlægger tjenesterejser, så der optræder flere døgns ventetid i transit, som medarbejderne ikke får løn for, samt Moderniseringsstyrelsens kursus der vejleder arbejdsgivere i at fyre såkaldte ”low performere”.

Udfaldet af mødet: 

Grundet finanslovsforhandlingerne sidst på efteråret 2016 og det efterfølgende ministerskifte, blev mødet først afviklet den 20. december 2016 med den nye innovationsminister Sophie Løhde. Mødet bar præg af, at ministeren og dennes embedsmænd ikke ville ind i en reel dialog om partssamarbejdet, selvom CFU-formanden Flemming Vinther gjorde adskillige forsøg på at få talt om det mere overordnede perspektiv på situationen på det statslige område. Ministeren gentog flere gange, at hun bakker de lokale ledelser op i deres fulde udnyttelse af det lokale ledelsesrum.

Som opfølgning på mødet udsendte ministeren en pressemeddelelse, hvor mødet blev beskrevet som et ”hilse-på”-møde, og hvor ministeren offentligt udtrykte sin opbakning til de lokale arbejdsgivere. På baggrund af ministerens tilbagemeldinger på mødet og den udsendte pressemeddelelse sendte CFU’s formand den 21. december 2016 et åbent brev til ministeren, hvor CFU trak sig fra en række fælles projekter, der var aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2013 og 2015.

 

Mediedækning (nedslag):

21. december 2016.Statsansatte afbryder samarbejdet:

Berlingske: "Inddragelse af julefri var dråben: Statsansatte afbryder samarbejdet med Sophie Løhde"

Politiken: "Statsansatte dropper samarbejde med ny minister"

11. januar 2017.Minister for offentlig innovation Sophie Løhde trækkes i samråd:

TV fra Folketinget: http://www.ft.dk/webtv/video/20161/beu/td.1371018.aspx?i=2017-01-11T09:39:04

20. januar 2017.Kutymefridage inddrages:

Berlingske: "Afgørelsen er faldet, kutymefridagene må inddrages"

26. januar 2017. Statsansatte føler sig chikaneret af de statslige arbejdsgivere, der tilbageholder oplysninger:

Berlingske: "Statsansatte føler sig chikaneret: Arbejdsgivere hemmeligholder navne på fyringstruede"  

12. februar 2017.Statslige arbejdsgivere har - rådgivet af Moderniseringsstyrelsen - forsøgt at omgå overenskomster og ansat medarbejdere på individuelle vilkår:

Avisen.dk: "Løhdes styrelse banket på plads: Underbetalte ansat med 5.000 om måneden"

Avisen.dk: "Ansatte efter social dumping-dom til staten: "De stikker en kniv i ryggen på os""

15. februar 2017.Voldgift om betalt spisepause i DR vindes af de faglige organisationer:

DR.DK: "DR-ansatte beholder betalt spisepause" 

Journalisten.dk: "Fagboss om DR-frokost: En sejr for den danske model"

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk