Effekterne af konkurrenceudsættelse 

Udgivet: ;10-06-2014
OAO støtter et stort forskningsprojekt, der skal undersøge og dokumentere effekterne af konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor.

Forskningsprojektet har fokus på de mange forskellige effekter af konkurrenceudsættelse og udlicitering herunder pris, kvalitet og medarbejderforhold, samt forskellige erfaringer med organisering, ledelse ved konkurrenceudsættelse.

Projektet er organiseret i tre hovedområder:

  1. Et grundlæggende litteratur, teori- og metodearbejde, som skal understøtte og kvalificere resten af forskningsprojektets aktiviteter.
  2. Nye omfattende effektmålinger af udlicitering både omkostningsniveau, kvalitet og medarbejderforhold på en række forskellige serviceområder (både tekniske- og velfærdsområder).
  3. Case-analyser af forskellige måder at tilrettelægge, organisere og lede udbudsprocesser - både gode og dårlige eksempler. Det giver en dybdegående viden og forklaringer på de generelle resultater, som findes ved effektmålingerne.

De første resultater forventes i sensommeren 2014, og derefter vil i alt ca. 10 delrapporter fra forskningsprojektet blive offentliggjort, efterhånden som de bliver færdige. Projektet er foreløbig sat til at slutte i 2016. OAO følger i regi af FTF og LO løbende projektet.

Det er Roskilde Universitet, der er initiativtager til projektet og står for den daglige projektledelse og koordinering af aktiviteterne. I projektet deltager forskere fra Copenhagen Business School, KORA, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Der bliver afholdt et fælles kick-off-møde, en midtvejs- og slutkonference med forskerne og finansieringspartnerne.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk