En ny tillidsreformuddannelse er skudt i gang 

Udgivet: ;05-12-2014
OAO har skudt en tillidsreformuddannelse i gang sammen med Socialpædagogerne (SL). 23 ledere og tillidsrepræsentanter fra 10 socialpædagogiske arbejdspladser bliver med uddannelsen klædt på til at implementere Tillidsreformen på deres arbejdspladser. 

SL’s formand Benny Andersen bød velkommen og fortalte om sin vision med uddannelsen: "Tillidsreformen er et paradigmeskifte til en bedre offentlig sektor. Men den kommer ikke af sig selv. Vi skal alle tage fat, hvis det skal lykkes. Med uddannelsen får vi Tillidsreformen ud og leve på arbejdspladserne". 

SL ønsker, at deltagerne efter uddannelsen skal være ambassadører for Tillidsreformen, og fortælle om deres erfaringer, så de gode eksempler kan brede sig som ringe i vandet.

OAO giver deltagerne metoder til at opbygge tillid og indrette styringen bedre, så ledere og medarbejdere kan bruge deres ressourcer til at skabe mest muligt værdi for borgerne. ”Tillidsreformen betyder ikke, at de offentlige arbejdspladser ikke kommer til at opleve forandringer. Tillidsreformen betyder, at forandringerne gennemføres smartere. Resultatet bliver, at borgerne får bedre service, ressourcerne udnyttes bedre og at medarbejderne får bedre trivsel som følge af, at deres faglighed i langt højere grad kommer i spil”, sagde Benny Andersen.

Omdrejningspunktet for uddannelsen er arbejdspladserne og deltagernes hverdag. Deltagerne skal undervejs i uddannelsen arbejde med en problemstilling relateret til tillid eller styring på deres arbejdsplads, som kan bidrage til en bedre hverdag. Det er i hverdagen, der skal være fokus på at få implementeret Tillidsreformens principper. ”Tillidsreformen kommer ikke af sig selv. Det er jer som medarbejdere og ledere, der skal skabe den,” sagde Benny Andersen. 

Lederne og tillidsrepræsentanterne deltager som 'par' på uddannelsen. De er begge afgørende for at arbejdet med tillid og styring lykkes. 

Det første hold fra SL er uddannet i marts. Udover SL har Kriminalforsorgen sat et tilsvarende uddannelsesforløb i gang, der afsluttes inden sommeren 2015. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk