Få en vejviser til kvalitet og trivsel 

Udgivet: ;08-12-2011
Invitation fra KL og KTO til ledere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser: Kom til 3 timers værksted om kvalitet og trivsel gennem medindflydelse og få en introduktion til, hvordan I med enkle og hurtige ændringer kan forbedre dagligdagen for jer selv og jeres brugere.

KL og KTO har udviklet et redskab for institutionsledere, afdelingsledere og deres medarbejdere.
Redskabet er en ”vejviser” til kvalitet og trivsel gennem medindflydelse.

Arbejdspladser, der har brugt vejviseren, roser den for at være en stor hjælp, når man fx skal afklare, hvad der er meget frustrerende, hvad der er mindre frustrerende, hvad man har indflydelse på, og hvad man ikke har indflydelse på.

Få en introduktion til vejviseren på et af de to værksteder, som KL og KTO afholder:

Den 23. januar i København, FOA, Staunings Plads 1, 1607 København

Den 24. januar i Fredericia, HK MIDT, Vesterballevej 3B, 7000 Fredericia

Et besøg i et værksted tager 3 timer plus tid til en frokost. I kan deltage fra kl. 9.30 til 12.30 eller fra kl. 13.30 til 16.30. Der er mulighed for frokost fra 12.30 til 13.30 

Deltagelsen er gratis. I kan deltage med en leder og en medarbejder fra samme arbejdsplads. Der er et begrænset antal pladser, der fordeles efter princippet om ”først til mølle”, dog maksimalt 2 pr. arbejdsplads.

Program for et besøg i et værksted:

  1. Velkomst og placering ved bordene ved projektledere fra KL og KTO.
  2. Hvordan kan Vejviser til kvalitet og trivsel bruges? 
  3. Introduktion til vejviseren og afprøvning af en ”platform på vejen” ved bordene.
  4. Opsamling og erfaringsudveksling om arbejde med kvalitet og trivsel.
  5. Farvel og udlevering af vejviseren - alle deltagere får en boks med det materiale der skal til for, at I selv kan bruge vejviseren på jeres arbejdsplads (en stor plakat med procesværktøjer, introduktion til hele arbejdspladsen, guide til projektgruppen, drejebøger til møderne, notepapirer m.m.). I får hele værktøjskassen med hjem.

Tilmelding via linket i boksen til højre.

Læs mere om ”kvalitet og trivsel gennem medindflydelse” på personaleweb.dk

Kontakt og spørgsmål til projektlederne:

Astrid Jensen-Kanstrup, KL, Center for Ledelsesudvikling, acj@kl.dk,
Susanne Gerner Nielsen, BUPL, sgn@bupl.dk
Per Brøgger Jensen, OAO, pbj@oao.dk

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk