Fælles udmelding om fleksjobansatte 

Udgivet: ;12-02-2016
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder, hvor forskellige personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser drøftes.

Parterne er blevet enige om fælles udmelding om fleksjobansatte.

Se mere på: www.cfu-net.dk 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk