Fagforbund frygter, at handelsaftale vil svække demokratiet 

Udgivet: ;23-06-2015
En handels- og investeringsaftale mellem EU og USA kan få alvorlige konsekvenser for store dele af den offentlige sektor herhjemme. Aftalen truer bl.a. velfærden og udsætter den offentlige sektor for ulige konkurrence, mener de 12 danske medlemsorganisationer.

23. juni er af EPSU (European Federation of Public Service Unions) udnævnt til Public Service Day. Et af de emner, som EPSU sætter på dagsordenen i dag, er forhandlingerne om en handels- og investeringsaftale mellem EU og USA (TTIP).

TTIP indeholder flere bekymrende elementer, påpeger de danske medlemsorganisationer af PSI (verdensforbundet som EPSU er en del af). Bekymringerne blandt de 12 danske medlemsorganisationer af PSI går især på, at aftalen både kan svække demokratiet og medføre større magt til multinationale selskaber:

”I Danmark ønsker vi, at der sættes fokus på en velfungerende offentlig sektor som forudsætning for en effektiv og konkurrencedygtig privat sektor. Vi er nemlig ikke imod fri handel, men vi er bekymrede, hvis det viser sig, at aftalen svækker demokratiet eller medfører større magt til multinationale selskaber,” siger Dennis Kristensen, der – udover at være forbundsformand i FOA – også er talsmand for de 12 danske medlemsorganisationer af PSI.

Fokus på miljø og sociale forhold

”Aftalen må heller ikke underminere sociale- og miljømæssige fremskridt eller demokratiske principper. Og en handels- og investeringsaftale mellem EU og USA, der tilgodeser erhvervsliv og aktionærer på bekostning af arbejdstagere og forbrugere, er helt uacceptabel,” siger Dennis Kristensen.

Hovedårsagerne til de bekymrede miner hos de 12 danske fagforbund er, at det amerikanske arbejdsmarked er mindre reguleret, har flere lavt betalte job, dårligere beskyttelse af arbejderne og svagere fagforeninger end i hovedparten af de europæiske lande:

”Derfor kan en handels- og investeringsaftale mellem EU og USA føre til, at de europæiske arbejdere og regeringer presses til at acceptere dårligere arbejdsforhold. Og derfor skal en eventuel aftale have klare henvisninger til ILO’s (Den internationale arbejdsorganisation, red.) kernekonventioner. Og den skal også have helt klare bestemmelser om arbejdstager-rettigheder – herunder retten til kollektive forhandlinger og retten til at organisere sig,” pointerer Dennis Kristensen.

Respekt for demokratiet

En eventuel aftale skal ifølge de 12 medlemsorganisationer respektere demokratiet og må ikke begrænse suveræne staters ret til at regulere og lovgive i forhold til f.eks. velfærd, uddannelse, sundhed, miljø, udlændingepolitik eller til at regulere arbejdsmarkedet.

”Aftalen må heller ikke give multinationale selskaber mulighed for at påvirke suveræne staters mulighed for selvbestemmelse og demokratisk kontrol,” understreger Dennis Kristensen og fortsætter:

”Af de papirer, der er offentliggjort i forbindelse med forhandlingerne, fremgår det, at områder, der er forhandlet til udlicitering ikke kan tages tilbage i offentligt regi. Det er på ingen måder acceptabelt.”

Afstemning udsat

Den 10. juni udsatte EU-Parlamentet deres afstemning om handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA til november.

”Derfor opfordrer vi EU-Kommissionen til at udsætte forhandlingerne om aftalen indtil Parlamentet har tilkendegivet deres holdning til de yderligere forhandlinger,” siger Dennis Kristensen.

”Grundlæggende mener vi, at en velfungerende offentlig sektor er forudsætningen for en effektiv privat sektor – og omvendt. Derfor ønsker vi, at der skal være stor demokratisk kontrol med, at der ikke udvikles investorbeskyttelsesregler (de såkaldte ISDS, red.), der på nogen måde kan knægte arbejdstagernes rettigheder eller hindre ordentlige arbejdsforhold,” siger Dennis Kristensen. 

De danske medlemsorganisationer af PSI er: HK/Kommunal, HK/Stat, Hærens Konstabel og Korporal Forening, 3F, Socialpædagogerne, Serviceforbundet, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, Offentligt Ansattes Organisationer, FOA, Danske Bioanalytikere og Dansk Sygeplejeråd.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk