Fastholdelsesbonus 

Udgivet: ;17-02-2016
Centralorganisationerne tilsluttet CFU og Moderniseringsstyrelsen har 17. februar 2016 indgået aftale om fastholdelsesbonus i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser.

Aftalen betyder, at der kan ydes en fastholdelsesbonus til ansatte som udskyder sin fratræden indtil et nærmere fastsat tidspunkt.

Se aftalen her

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk