Finanslov 2014: Foruroligende krav til uholdbar effektivisering 

Udgivet: ;27-08-2013
Målet er måske effektivisering, men reelt set er der oftest tale om uigennemtænkte spareøvelser. Omkostningerne bliver gang på gang undervurderet og gevinsterne overvurderet”, udtaler OAO formand Flemming Vinther i en kommentar til finanslovsudspillet.

 

”Det er en almindelig misforståelse, at nedskæringer i form af personalebesparelser og nedlæggelser af offentlige enheder ikke har konsekvenser for vores velfærd og den service, borgerne møder. Målet er måske effektivisering, men reelt set er der oftest tale om uigennemtænkte spareøvelser. Omkostningerne bliver gang på gang undervurderet og gevinsterne overvurderet”, udtaler formand for OAO Flemming Vinther, i en kommentar til finanslovsudspillet.

 

Med finanslovsudspillet fortsætter regeringen ud af et farligt spor, der vedholder presset på uholdbare sparekrav til den offentlige sektor. Kravene, der kaldes moderniseringer, handler om at centralisere, digitalisere og spare på administrationen. Det er forfejlet - og det er ganske enkelt ikke muligt - at spare sig til bedre velfærd.

 

I effektiviseringens navn, er der gennemført massive besparelse og ændringer i det offentlige, der på bundlinjen ikke kan betale sig. Der er alt for mange eksempler på, at omlægninger og effektivisering ikke bliver tænkt ordentligt igennem. SKAT er et af de steder, der igen og igen har været under sparekniven. Alt imens er skattegælden kun vokset. ”Siden 2006 har SKAT sparet 1,5 mia. kroner væk. Men regnestykket er enkelt: Fyrer man medarbejdere i SKAT, er der færre til at sørge for, at skatten bliver krævet ind”, siger Flemming Vinther.

 

Besparelserne er også ødelæggende for servicen til borgerne. Som når man nedlægger De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet, og lader de to nævns sager gå til Ankestyrelsen. Den spareøvelse betyder, at ventetiden på at få behandlet sin klage vil stige fra 4-5 måneder til 11 måneder. Det er ikke fair over for de mange mennesker med skrøbelig økonomi, der venter på altafgørende beslutninger om førtidspension, sygedagpenge og fleksjob.

 

”Vi skal selvfølgelig sørge for, at borgerne får mest muligt ud af deres penge. Men effektivisering kræver, at vi finder intelligente løsninger. I stedet for en blind tro på, at centralisering og standardisering giver mere for pengene, skal vi fremme innovationen af den offentlige service og velfærd gennem dialog og involvering af medarbejdere og borgere”, konkluderer Flemming Vinther.

 

For yderligere kommentarer kontakt OAO's formand Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61
 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk