Finanslov 2015 

Udgivet: ;14-11-2014
Regeringen, SF og enhedslisten indgik i går aftale om finansloven for 2015. 

Med finansloven bliver der indført en række nye initiativer herunder:

  • En styrket indsats mod social dumping, øget fradrag for fagforeningskontingent og flere midler til arbejdsmiljøindsatsen.
  • Ny midlertidig kontantydelse og bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.
  • Indsatser på velfærdsområdet, herunder et markant kvalitetsløft til sundhedsområdet, mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekortsordning til ekstra hjemmehjælp.

Der er særlig tre temaer, der har betydning for OAO’s medlemmer. Det er indsatsen mod social dumping, forhøjet fradrag for fagforeningskontingent og den nye midlertidige kontantydelse for personer der har opbrugt deres dagpengeret.

Den styrkede indsats mod social dumping indebærer blandt andet udbredelse af arbejdsklausuler i kommuner. Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om at mødes, når KL’s undersøgelser om brugen af arbejdsklausuler foreligger med henblik på at drøfte status for kommunernes brug heraf.

For OAO er det vigtigt, at KL’s undersøgelse offentliggøres, så der kan komme en offentlig drøftelse af kommunernes brug af arbejdsklausuler. Der er tidligere i forbindelse med økonomiaftalerne for kommunerne aftalt undersøgelser af kommunernes brug af arbejdsklausuler, men undersøgelserne er ikke blevet gjort offentligt tilgængelige. Det har derfor ikke været muligt at forholde sig til kommunernes konkrete brug af og indhold i arbejdsklausuler.

I finanslovsforliget er der enighed om at forhøje fradraget for fagforeningskontingent til 6.000 kr. pr. år. OAO mener, at det er et rigtig godt initiativ. Det er afgørende for den danske arbejdsmarkedsmodel, at lønmodtagerne er organiserede i overenskomstbærende fagforeninger. Det øgede fradrag vil bidrage til organiseringen på arbejdsmarkedet.

Der indføres en ny midlertidige kontantydelse til de personer, der har opbrugt deres dagpengeret og ikke er kommet i beskæftigelse. For at modtage kontantydelsen skal personerne deltage i eller være anvist et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats. Kommunen kan efter konkret vurdering tilbyde den enkelte løntilskud, jobrotation eller opkvalificeringsjob.

OAO forventer ikke, at den nye ordning med krav om deltagelse i nytteindsats eller virksomhedspraktik fører til fortrængning af ordinært ansatte. Den seneste undersøgelse fra KL om ”Det inkluderende arbejdsmarked – omfang, tendenser og sektorer” viste, at kommunerne forholdsmæssigt tager det største ansvar, når det kommer til at inkludere ledige og personer på særlige tilskudsordninger på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at hele arbejdsmarkedet er med til at løfte opgaven.

Hele Finanslovsaftalen for 2015 finder du i boksen øverst til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk