Finanslovens konsekvenser for offentligt ansatte

Udgivet: ;21-11-2011
Det er slut med tvangsudlicitering, og der er flere penge til beskæftigelsesindsatsen og en række højt prioriterede opgaver. Men der er stadig rammebesparelser og usikkerhed om fremtiden for en lang række offentlige arbejdspladser. OAO-sekretariatet gennemgår her udvalgte dele af de mange delforlig om finansloven for 2012. Hovedvægten er lagt på de ting, der har direkte konsekvenser for de offentlige arbejdspladser.

Mindre justeringer og bevillinger som fx ”Forbedring af stoppesteder i Aalborg Kommune”  på 1,3 mio. kr. bliver dog ikke gennemgået!

Kickstarten 

Udgangspunktet er dystert: Der er udsigt til, at arbejdsløsheden stiger yderligere. Tidligst til næste år er der udsigt til en stabilisering på arbejdsmarkedet. På den baggrund gennemfører regeringen sammen med Enhedslisten en ” kickstart” af dansk økonomi.

En række af initiativerne har direkte konsekvenser for de offentligt ansatte, herunder en fremrykning af offentlige investeringer for i alt 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013. 

Aftale om finansloven for 2012 indeholder desuden en ufordelt reserve på 5 mia. kr. i 2013. Den vil indgå i forhandlingerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2013 og i udmøntningen af finansloven for 2013 til næste år.

I forliget er der dog allerede afsat 500 mio. kr. til ”bedre normeringer på dagtilbudsområdet”. Regeringen vil udmønte disse midler i aftalen om kommunernes økonomi for 2013. 

Målrettede ændringer

Der er i forligene om finansloven lagt op til en lang række op- og omprioriteringer. Det samlede driftsramme bliver dog næsten ikke ændret, og en række besparelser er fastholdt, herunder ekstraordinært store besparelser på centraladministrationen gennem projektet ”Fokuseret administration”.

Udover de ændringer i bevillingerne, som får direkte konsekvenser for de berørte arbejdspladser, indeholder forligene om finansloven en række aftaler om ændrede regler og nye undersøgelser.

Regeringen vil blandt andet arbejde for at forhindre social dumping i forbindelse med udbud og udlicitering, og man vil stoppe for tvangsudlicitering overfor kommuner og regioner.

Opgavegennemgang

OAO-sekretariatet har gennemgået de enkelte delforlig og delforslag i notatet 'Gennemgang af forlig om finanslov 2012'. For hvert område udpeger vi hvor der er aftalt ændringer for de offentlige arbejdspladser. Se link til notatet i 'Læs mere'-boksen øverst på siden.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk