Finanslovsforslag 2015 

Udgivet: ;27-08-2014
Regeringen fremlagde i går sit udspil til finansloven for 2015. Et udspil, der lægger op til et øget offentlig forbrug. OAO bakker op omkring denne retning, der er med til at give øget velfærd og holde hånden under beskæftigelsen i en tid, hvor dansk økonomi stadig ikke er i fulde omdrejninger, og hvor der stadig er behov for investeringer i vores fælles velfærd.

Med finanslovsudspillet vil regeringen skabe plads til en offentlig vækst på 0,8 pct. i 2015, svarende til 4 mia. kr., hvilket er højere end det tidligere forventede vækstniveau på 0,6 pct. om året frem mod 2020. Det kan lade sig gøre inden for rammerne af de finanspolitiske krav i budgetloven og EU’s stabilitets- og vækstpagt, som regeringen godt nok lægger sig helt op af. Regeringen skønner således, at underskuddet på den strukturelle saldo kommer til at udgøre 0,5 pct. af BNP, mens underskuddet på den faktiske saldo skønnes at blive 3 pct. af BNP.

Ifølge regeringen skønnes dette lempelige finanslovsudspil at kunne medføre en opjustering af forventningerne til stigningen i beskæftigelsen på 5.000 personer i 2014 og 2015. Det betyder samlet set, at man forventer en stigning i beskæftigelsen på 43.000 personer i perioden 2014-2015. Samtidig er der penge til investeringer i den fælles velfærd. OAO forholder sig positivt til regeringens forventninger og mener, at man med flere af finanslovens tiltag kan være godt på vej til at indfri forventningerne.

OAO glæder sig over flere tiltag

Det er fornuftigt, når regeringen vælger at fastholde et højt niveau for offentlige investeringer i perioden 2015-2020. Offentlige investeringer er vigtige for at sikre en vedligeholdelse af vores fælles infrastruktur, bygninger, anlæg mv., og det høje niveau er med til at fortsat holde hånden under det spæde økonomiske opsving, der er begyndt at vise sig.

OAO er også positive over for forslaget om at øge fradragsloftet for fagforeningskontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. om året. Ifølge Finansministeriets skøn vil det betyde, at ca.1,3 mio. fagforeningsmedlemmer vil opleve en højere disponibel indkomst som følge af det øgede fradragsloft. Til det formål har regeringen afsat 0,5 mia. kr.

Regeringen ønsker at prioritere den fælles velfærd

Med finanslovsforslaget lægger regeringen desuden op til øget prioritering af den fælles velfærd. Blandt andet har man samlet set afsat 5 mia. kr. mere til sundhed. Pengene er især møntet på en styrket indsats mod kræft og en styrket kronikerindsats, der skal bidrage til at forebygge den ulighed i sundhedsvæsenet, der viser sig ved, at de højtuddannede typisk har en bedre sundhedstilstand end folk med korte uddannelser og et hårdt arbejdsmiljø. Blandt andet lægger regeringen op til, at svage patienter skal have tilbud om at få en fast sygeplejerske tilknyttet.

Samtidig ønsker regeringen at afsætte 1,5 mia. kr. til uddannelsesområdet. Pengene skal blandt andet gå til den allerede indgåede reform af erhvervsuddannelserne. Flere penge til SU og taxametersystemet som følge af de flere nye studerende, men derudover afsættes også et større beløb til voksen- og efteruddannelse. OAO bakker op omkring forslaget, da bedre og løbende uddannelse er afgørende for, at medarbejderne kan begå sig på et moderne og fleksibelt arbejdsmarked.

Endelig afsætter regeringen også en betydelig reserve på 1,5 mia. kr. til velfærdsforbedringer, der udmøntes som led i finanslovsforhandlingerne.

Disse velfærdsforbedringer er blevet mulige som led i regeringens prioritering af fortsat at lade væksten i det offentlige forbrug stige frem mod 2020.

 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk