Første danske ph.d. afhandling om tillidsbaseret styring og ledelse: tilliden skal i arbejdstøjet 

Udgivet: ;07-06-2016
Forsker Tina Øllgaard Bentzen har netop forsvaret sin ph.d. afhandling ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer – i springet fra ambition til praksis”. Det er den første danske afhandling om tillidsbaseret styring og ledelse. Med Københavns Kommune som undersøgelsesobjekt, har hun afklaret, hvad der sker, når gode intentioner om tillid omsættes i praksis. Konklusionen er klar: tilliden skal i arbejdstøjet

I tre år har Tina Øllgaard Bentzen arbejdet på sin ph.d., der er blevet til i samarbejde med Roskilde Universitet og finansieret af Københavns Kommune, Københavns Lærerforening og OAO.

Selvom der allerede er forsket massivt i offentlig styring- og ledelse, er der kun meget begrænset forskning, som fokuserer på tillidsbaseret styring og ledelse i en dansk, offentlig kontekst. Især er der begrænset viden om de forandringsprocesser, der sker i springet til mere tillidsbaserede styrings- og ledelsesformer, fortæller Tina Øllgaard Bentzen.

OAO har aktivt presset på for at styrke en tillidsreform i den offentlige sektor, og var derfor meget interesseret i at bakke op om forskningen. Sekretariatschef i OAO, Janus Broe Malm fortæller: ”OAO gik med i ph.d.-projektet, da vi så det som en mulighed for at få noget konkret viden at stå på i arbejdet med at omsætte Tillidsreformen til praksis og vi har fået fuld valuta for pengene”.

Tina Øllgaard Bentzens motivation for afhandlingen har været at afklare og konkretisere, hvad tillidsbaseret styring og ledelse er i offentlige organisationer samt belyse, hvorfor der er så stor inerti og usikkerhed i implementeringen. Derudover har ambitionen også været, at bidrage med viden om oplevede rolleforandringer blandt de mange aktører, som er involveret i implementeringen af tillidsbaseret styring og ledelse.

Afhandlingen har hun netop forsvaret på Roskilde Universitet, og forskningen er nu tilgængelig.


Konklusion: Tilliden skal i arbejdstøjet og det kan godt blive beskidt

Undervejs i arbejdet med afhandlingen, har Tina Øllgaard Bentzen selv oplevet en ændring i hendes forståelse af tillid: ”Tillidens sådan lidt jomfruelige præg har jeg godt nok mistet lidt i forløbet. Forstået på den måde, at da jeg startede ud, så jeg nok tillid som sådan noget godt og attråværdigt. Som en etisk værdi man burde stræbe efter. Den har ændret sig meget til, at tillid er blevet mere funktionel".

Og hendes konklusion er klar: "Jeg tror, at det er rigtigt godt, fordi tilliden skal i arbejdstøjet nu. Vi skal ikke snakke om det som sådan noget idylliseret, romantisk noget. Vi er også nødt til at forstå, at tillid ikke altid er det rigtige valg. Der kan være andre valg. Tillid er ikke en modsætning til kontrol, så vi har en opgave med at få det til at spille sammen".

"Jeg vil ikke sige, at opgaven nødvendigvis er blevet lettere, men jeg tror, vi er tættere på at få knækket koden til det, ved at få kastet de der meget romantiserede forestillinger lidt over bord. Det bliver også beskidt arbejde at arbejde med tillid indimellem, og det skal man kunne løfte som leder”.

Tina Øllgaard Bentzen har da også et ønske med fra sit afhandlingsprojekt: ”En opfordring vil i hvert fald være at man lokalt i det kommunale i højere grad får sat det her på dagsordenen”.

Læs meget mere om afhandlingens resultater og arbejdet med tillid i Københavns Kommune i artiklen "Kan tillid være negativt? Ph.d. afdækker tillidsreformen implementeret i Københavns Kommune".

Se et interview med Tina Øllgaard Bentzen.

Hent hele afhandlingen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk