Forskning i udlicitering en realitet med lanceringen af Center for Offentlig Privat Samspil, COPS 

Udgivet: ;15-09-2016
Samspillet mellem offentlige og private organisationer i praksis skal udforskes og undersøges nærmere med det nye forskningscenter, COPS. I et samarbejde mellem RUC, KORA, CBS, KU, AAU og AU og med et advisory board bestående af ledende organisationer, heriblandt OAO, skal COPS forestå forskningsprojekter, aktiviteter og konferencer indenfor udlicitering og offentlige-private partnerskaber ledet af Ole Helby Petersen (billedet).

Center for Offentlig Privat Samspil er stiftet på baggrund af et ønske om at udvikle og udveksle viden, idéer og data om samspillet imellem offentlige og private organisationer i praksis og blev i går lanceret ved et arrangement på Nationalmuseet.

Som et netværksbaseret center organiseret omkring forskningsprojekter, bliver centerets opgave at kvalificere og perspektivere analyser af effekterne af offentlig privat samspil, og undersøge hvilke muligheder og barrierer for at omsætte viden til praksis der eksisterer.

COPS er et uafhængigt forskningscenter med et advisory board, der består af en række organisationer, myndigheder og virksomheder. OAO er repræsenteret i COPS’ advisory board, og ser en styrke i at forskningen omkring det offentlig private samspil nu bliver samlet, og at det kan føre til øget viden om, hvad udlicitering og konkurrenceudsættelse betyder for det danske samfund, ikke kun økonomisk.

COPS skal blandt andet forske i udlicitering, frit valgs modeller, udbud, offentlige indkøb, offentlige-private partnerskaber og offentlige-private innovationspartnerskaber. Centerleder er Ole Helby Petersen fra RUC, mens vicecenterledelsen er fra KU og KORA.

COPS’ advisory board består af Dansk Byggeri, Danske Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Falck, FOA, Frederiksberg Kommune, FTF, ISS, KL, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, LO, NCC, OAO, Udbudsportalen i KL, Væksthus Hovedstadsregionen, Ældresagen og 3F.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk