Forslag til ændring af ferieloven 

Udgivet: ;17-02-2012
Beskæftigelsesministeriet er fremkommet med en række lovforslag til ferieloven. CFU har i sit høringssvar til Beskæftigelsesministeriet gjort opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder for lønmodtagerne, hvis disse forslag træder i kraft.

CFU har bemærkninger til en del af de forslag som Beskæftigelsesministeriet har foreslået ændret i ferieloven, bl.a.:  
 
Vedrørende erstatningsferie for sygdom opstået under ferieloven er det CFU’s opfattelse, at ferieloven skal bringes i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet, jf. den seneste retspraksis fra EU-domstolen, således at også sygdom, der indtræder efter feriens begyndelse, af lønmodtageren kan påberåbes som en feriehindring.

Da ferielovens 5 ugers ferie alle har et rekreativt formål, bør al sygdom kunne påberåbes som en feriehindring, uanset om sygdommen opstår straks ved feriens begyndelse eller eksempelvis umiddelbart efter og uanset den planlagte feries længde.

CFU skal henvise til lovforslaget s. 5 ”1. Indledning” hvoraf det fremgår, at de mulige konsekvenser af dommen har været behandlet af arbejdsmarkedets parter via Implementeringsudvalget og efterfølgende afsnit, ikke kan tages til indtægt for, at arbejdsmarkedet parter har været enige i lovforslaget.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk