Forstår Sophie Løhde ikke kernen i den danske model? 

Udgivet: ;11-01-2017
På et samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg i dag svarede minister for offentlig innovation Sophie Løhde på spørgsmål om inddragelse af de statsligt ansattes fridage i forbindelse med jul, nytår mv.

Flemming Vinther, formand for CFU og dermed topforhandler for 180.000 statsligt ansatte, sætter spørgsmålstegn ved ministerens forståelse af spillereglerne på det danske arbejdsmarked:

”Jeg kommer til at tvivle på, om Sophie Løhde forstår kernen i den danske model. På samrådet i dag i Beskæftigelsesudvalget bekræftede Sophie Løhde sin opbakning til de statslige arbejdsgivere, der ensidigt har opsagt betalte fridage i forbindelse med jul, nytår mv.

Ministeren tror tilsyneladende, at man ved ensidige diktater kan fremme en konstruktiv, tillidsfuld dialog og styrke motivation og trivsel hos medarbejderne.

Dette er ikke tilfældet. Ministeren forstår tilsyneladende ikke, at aftalesystemet bygger på et fundament, som er langt bredere end det snævert juridiske.

Det er bekymrende ikke mindst i lyset af, at vi til næste år skal forny overenskomster og aftaler for 180.000 statsligt ansatte.”

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk