Forvaltningerne skal være mere ydmyge over for arbejdspladserne 

Udgivet: ;06-02-2014
Konsulenterne i forvaltningerne skal tage sig bedre tid til at finde de rigtige løsninger, før de går i gang med at løse problemerne. De skal være ydmyge over for de arbejdspladser, som de forsøger at skabe nye systemer for. Det var beskeden til forvaltningerne på OAO og FTF’s første workshop om tillid på Mandag Morgens Innovationsdag.

Beskeden blev leveret af Tina Øllgaard, som laver ph.d. om tillid i Københavns Kommunes forvaltninger og arbejdspladser.

Tanken om at tage sig bedre tid i idefasen og planlægningsfasen lå mange deltagere på sinde. Som en af deltagerne på OAO og FTF’s anden workshop sagde:

”Vi har en forestilling om, at en rigtig chef er en hurtig fixer. Men den gode chef fixer ikke med det samme. Hun tager sig ro og tid til at finde løsningen bredt og tværs. Til at involvere og undersøge sagen.”

Ikke tid for tidens egen skyld

Langsommelighed er ikke en gevinst i sig selv. Gevinsten kommer ifølge Øllgaard når forvaltningen tager sig tid til at forstå behovet hos de ledere og medarbejdere, der skal bruge forvaltningens systemer til dokumentation. For den ekstra tid, forvaltningen bruger på brugerinddragelse i starten, kommer igen, når implementeringen bliver lettere og lappeløsningerne færre, fortalte Tina Øllgaard de mange deltagere, som både stod op og havde taget borde og radiatorer i brug som siddepladser, for at være med i DGI-byens trængte lokale Enghave Plads.

Øllgaard forklarede pointen med, at når folk forstår dokumentationskravene og kan se, hvordan de skal bruges i deres daglige arbejde, giver det ikke alene bedre trivsel blandt medarbejderne. Sandsynligheden for, at de udfylder skemaerne og lever op til kravene, er langt større.

Træk i samme retning

OAO’s næstformand Flemming Vinther fortalte, at parternes store opgave er, at få tillidsreformen omsat fra ord til handling. Som inspiration havde OAO og FTF samlet en række eksempler til Innovationsdagens to workshops.

Halsnæs Kommune havde fået pointen om større samarbejde mellem forvaltning og institutioner til at leve. På tværs af forvaltninger og arbejdspladser tænker de i fælles løsninger som gavner borgeren – i stedet for at kæmpe om ressourcerne mellem hinanden.

Halsnæs satte billeder på pointen sammen med Decapo teatret, da de fortalte historien om skolelederen Kristian. Kristian ringede en dag til forvaltningen i fortvivlelse over, at hans lærere ikke kunne håndtere de udsatte elever og bad om en socialrådgiver på skolen. Marianne i forvaltningen var forstående nok, men kunne desværre ikke rigtig gøre noget og foreslog i stedet, at lederen selv fandt ressourcerne i sit budget.

Lederen og medarbejderne fra Halsnæs kommenterede straks eksemplet. Problemet var jo, at skolelederen og forvaltningen ikke havde et fælles anliggende. Lederen var bange for, at hans medarbejdere ville sige op. Familieafdelingen var bange for budgetterne. Det fælles anliggende er jo ikke at fastholde lærere eller holde budgetter, men at gøre en forskel for de udsatte elever. Det er den dagsorden, Kristian skulle have adresseret, hvis han ville fange familieforvaltningens interesse for at få løst problemet sammen.
Dermed lagde Halsnæs Kommune også en vigtig pointe til Øllgaards om, at forvaltninger bør være ydmyge over for arbejdspladserne. Arbejdspladserne har også en opgave. De skal kunne se deres arbejde som en del af en større indsats for at hjælpe kommunens borgere, om det så handler om udsatte unge, fodgængere og cyklister, vuggestuebørn og deres forældre eller nogle af de mange andre grupper, som de offentlige arbejdspladser er sat i verden for at hjælpe.

Faktaboks: OAO og innovationsdagen
Mandag Morgen afholdte Velfærdens Innovationsdag 23. januar. OAO og FTF stod for to sessioner, som handlede om tillidsbaseret styring og ledelse.

På første session fortalte Tina Øllgaard om tillid og kontrol, Niels Hansen fra Mindlab og Søren Winther fra BUPL om styringslaboratorier.

På anden session fortalte Halsnæs Kommunes familiechef, HK fællestillidsrepræsentant og næstformand i HovedMED hvordan de indfører deres egen tillidsreform. Decapo viste med interaktivt teater hvad der er på spil for ledere og medarbejdere.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk