Gallupundersøgelse: Politikerne bærer ansvaret for tillidsreformen 

Udgivet: ;15-11-2013
Kommunalpolitikernes store aktiv i jagten efter bedre løsninger for borgerne er medarbejderne og lederne på de kommunale arbejdspladser. Ni ud af ti ledere og medarbejdere både vil og kan hjælpe med at løse udfordringerne. Men det kræver, at politikerne viser vejen og bekæmper dokumentationstyranni. Det viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har foretaget for OAO - Offentligt Ansattes Organisationer.

De nyvalgte kommunalbestyrelser står overfor store opgaver. Ledige skal i arbejde eller uddannelse, børnene skal passes, de ældre plejes, græsset slås og unge udsatte skal hjælpes på vej i livet. Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, Akademikerne og OAO er enige om, at et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere er fundamentet for gode lokale løsninger på kommunernes store opgaver. Nu skal der handling bag parternes aftale om en tillidsreform.

Når man spørger de ansatte i kommunerne, mener 62 %, at det først og fremmest er deres politikere, der har et ansvar for, at det sker.

”Ledere og medarbejdere kan selv gøre meget inden for de rammer, de har, men hvis det virkelig skal rykke, skal rammerne for arbejdet i højere grad understøtte den indsats, medarbejderne og lederne yder, i stedet for at kontrollere den. Det kræver, at politikerne presser på for forandring oppefra. Jeg tror, det er derfor, at medarbejderne peger på, at politikerne har et særligt ansvar”, siger Flemming Vinther, formand for OAO.

Til gengæld vil medarbejderne og lederne gerne tage deres del af ansvaret. Ni ud af ti mener, at de kan bidrage til at forbedre servicen overfor borgerne, til at løse opgaverne mere effektivt og med en højere kvalitet, hvis de bliver involveret mere i udviklingen af deres arbejdsplads. De mener også, at større involvering kan nedbringe sygefraværet og øge trivslen.

”Der ligger altså et kæmpe stort potentiale, som bare venter på at blive frigjort”, siger sektorformand for HK/Kommunal Bodil Otto og fortsætter ”ideerne er der, men nu drejer det sig om at give medarbejderne plads og inddrage dem, så vi kan få løst de udfordringer, som vi står med.”

Gallupundersøgelsen viser, at nogle af de største hindringer er de mange regler og den omfattende kontrol, at der mangler dialog mellem ledere og medarbejdere og at medarbejderne ikke involveres nok. Men de offentlige ansatte efterlyser også politisk og ledelsesmæssig opbakning.

”Skal hindringerne ryddes af vejen kræver det, at politikerne opstiller klare mål, og tør overlade vejen til at nå dem til lederne og medarbejderne. Det kræver også, at de holder op med at reagere på mediesager med nye regler”, siger Bodil Otto. Og Flemming Vinther supplerer: ”Politikerne har et klart ansvar for at invitere og motivere medarbejderne til at bringe deres ideer i spil”.

For yderligere kommentarer kontakt OAO's formand Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61 eller formand for HK/Kommunal og medlem af OAO’s Forretningsudvalg Bodil Otto, mobil 29 46 96 70.

 

 

 

 

 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk