Genvalg af formand og næstformand i OAO Stat 

Udgivet: ;04-11-2020

På OAO-Stats repræsentantskabsmøde i dag var der genvalg af Rita Bundgaard som formand. Hanne Gram blev ligeledes genvalgt som næstformand.


Rita Bundgaard er ligeledes formand for HK Stat, som hun har varetaget siden 2012. Rita Claumarch Bundgaard har i en årrække deltaget i de centrale overenskomstforhandlinger på statens område, senest i 2018, og bestrider også posten som formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og medlem af CFU Forhandlingsudvalget.

Hanne Gram blev ligeledes genvalgt som næstformand. Hanne Gram er forhandlingssekretær i 3F, og medlem af CFU Forhandlingsudvalget.

Rita Bundgaard udtaler: ”Jeg takker for valget og ser frem til sammen med Hanne Gram og Forhandlingsudvalget at arbejde for medlemsorganisationerne i OAO-S, ikke mindst ved kommende overenskomstforhandlinger."

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk