God arbejdsgiveradfærd? 

Udgivet: ;07-10-2016
”Gå hjem møde om Håndtering af low performers i staten” det er tilbuddet fra Moderniseringsstyrelsen til HR-afdelinger og ledere.

Nu er det jo ikke til at vide, præcist hvilke emner der vil blive berørt og prioriteret på mødet, og arbejdsgiveren er naturligvis i sin gode ret til at undervise sig selv i, hvad der nu engang måtte passe dem. 

Men for mange medarbejdere i staten, som jævnligt skal lægge øre til selvsamme arbejdsgivers krav om høj produktivitet i en evigt omskiftelig verden, vil signalet om fokus på ”low performers” let blive oversat til utryghed og usikkerhed. 

Fra OAO-stats side, kan vi ikke blande os i, hvad der uddannes i, eller hvordan det præsenteres på en hjemmeside. Men vi kan kraftigt opfordre til, at fokus på mødet er medarbejderudvikling, kompetenceløft og trivsel, og ikke de ansættelsesretslige aspekter som kammeradvokaten angiveligt skal rådgive om. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk