Grundig opfølgning på kommunale arbejdsklausuler efterlyses 

Udgivet: ;02-07-2014
Der har i de seneste års aftaler om kommunernes økonomi været fokus på arbejds- og sociale klausuler ved udbud og udlicitering.

Det resulterede i, at det ved økonomiforhandlingerne mellem regeringen og kommuner i 2013 blev aftalt at:

"Arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Det vil styrke indsatsen mod social dumping og sikre arbejdsvilkår på overenskomstmæssige vilkår. Regeringen og KL er enige om at gøre status for udbredelsen af arbejdsklausuler som led i økonomiforhandlingerne for 2015.”

Der blev ved økonomiforhandlingerne i år for 2015 gjort status på baggrund af en undersøgelse fra KL. Undersøgelsen viser, at stort set alle kommuner nu anvender arbejdsklausuler.

Arbejdsklausuler er klausuler i udbudskontrakter om, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår skal være på linje med dem, der gælder for arbejde af samme art inden for faget i henhold til kollektive overenskomster. Klausulen skal sikre, at vinderen af opgaven giver sine ansatte løn- og arbejdsvilkår, der er normale for området.

Det er godt at se, at kommunerne tager dette alvorligt og gør brug af arbejdsklausuler ved udbud og udlicitering. Vi ved, at undersøgelsen er baseret på en stikprøve, og det ville være godt at få det fulde billede fra alle 98 kommuner” siger Bodil Otto, formand for OAO.

Kommuner og regioner er ikke som staten forpligtet til at bruge arbejdsklausuler ved udbud og udlicitering. I kommunerne er det kommunalbestyrelsens udbudspolitik, der lægger rammerne for brugen af arbejdsklausuler. Der er ikke krav til, hvad en arbejdsklausul skal indeholde.

Vi ved, at de kommunale arbejdsklausuler varierer meget og bliver brugt vidt forskelligt. Det er for os ikke nok, at en kommune kort har beskrevet, at den tager et socialt ansvar ved udlicitering” fortsætter Bodil Otto.

Arbejdsklausuler skal indarbejdes i alle de udbud og udliciteringer, som kommunerne laver. Vi kunne godt tænkes os en nærmere undersøgelse af, hvor ofte kommunerne gør brug af arbejdsklausuler i deres udbudsmaterialer” afslutter Bodil Otto.

For yderligere kommentarer kontakt OAO’s formand Bodil Otto på telefon 29 46 96 70.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk