Hvad med samarbejdet, når hele eller dele af arbejdspladsen står over for flytning?  

Udgivet: ;12-01-2018
I 2015 blev en række statslige arbejdspladser flyttet geografisk fra Hovedstaden ud i landet. Tilsvarende har Regeringen annonceret, at yderligere statslige arbejdspladser skal flyttes. Samarbejdssekretariatet har udarbejdet en folder til brug for de lokale Samarbejdsudvalg, der har en væsentlig rolle i forbindelse med en sådan flytteproces. 

Folderen præsenterer relevante uddrag fra Samarbejdsaftalen og giver, på baggrund af tidligere erfaringer, gode råd og inspiration til Samarbejdsudvalgets arbejde fra planlægningen af processen til beslutningen implementeres.

Læs folderen her

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk