Hvordan evaluerer du innovative tiltag i den offentlige sektor? 

Udgivet: ;21-04-2016
Center for Offentlig Innovation (COI) har i samarbejde med professor Peter Dahler-Larsen netop udgivet Vejledning om at evaluere innovative tiltag, der skal understøtte innovatører i den offentlige sektor i at vise effekten af deres innovationsarbejde – uden at det stjæler energien fra innovationsprocessen. Vejledningen skal være en hjælp til alle innovatører og evaluatorer i den offentlige sektor, til at forstå om innovationen er taget i brug og har skabt værdi.

Innovation

”Offentlig innovation er at gøre noget nyt, bryde med det vante i organisationen i den offentlige sektor, som skaber værdi. En ny eller væsentligt ændret måde at forbedre arbejdspladsens aktiviteter og resultater på. Det behøver blot at være nyt for organisationen selv – andre kan have udviklet innovationen eller taget den i brug før”. Således lyder forordene i COI’s netop udgivet vejledning om at evaluere innovative tiltag. Baggrunden for vejledningen er at innovation skal tages i brug og skabe værdi, ellers er det ingen innovation. Derfor har COI Som led i at få innovation og evaluering til at nå hinanden, bedt professor ved Køben­havns Universitet, Peter Dahler-Larsen, om at skrive Vejledning om at evaluere innovative tiltag. Hensigten er at give flere lyst til og mod på at lave evalueringer af potentielt innovative tiltag.

”Det er svært at evaluere innovation, men det ændrer ikke ved, at det er vigtigt og nødvendigt. Ellers ved man ikke, om der er skabt værdi. Denne vejledning er en hjælp til medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, idet den skal give dem lyst, mod og evne til at tænke evaluering ind helt fra start” siger centerleder i COI Pia Gjellerup.

Vejledningen blev udgivet i mandags og fører læseren igennem en række ledetråde, som kan hjælpe innovator og evaluator, når innovation møder evaluering, f.eks.:

  • Tag evaluering tidligt ombord – tænk evaluering ind i det innovative tiltag lige fra start. Hermed kan evaluering bruges som styringsredskab men også løbende justering.
  • Effekt er et kompromis – og et godt effektmål er et konkret og praktisk kompromis. Evalueringskriterier kan godt holde til, at man sigter efter det praktiske arbejde
  • Opbyg evalueringskapacitet – evaluering er et organisatorisk anliggende, som omhandler kompetencer, kultur og sprog. Man må give plads til, at tiltag kan have forskellige udfald med mere eller mindre succes.

Læs mere i Vejledning om at evaluere innovative tiltag og få indsigt i dilemmaer, evalueringsmodeller og greb i arbejdet med at evaluere – også når det er innovation, der er arbejdsfeltet - på www.coi.dk/evalueringsvejledning

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk