Inddragelse og retning er godt for inklusionen 

Udgivet: ;20-03-2017
Forhandlingsfællesskabet og KL har fået undersøgt, hvad der skal til for at både arbejdspladsen, medarbejderne og ledige i fx virksomhedspraktik, løntilskud eller personer i fleksjob skal få glæde af forløbene på kommunale arbejdspladser.

Der hvor inklusion lykkes er det centralt i kommunen besluttet, at der skal arbejdes med inklusion, det er en prioritet og det bliver formidlet til resten af kommunen. Der er fastlagt retningslinjer i HovedMED om ansatte på særlige vilkår og der er et godt og respektfuldt samarbejde mellem HR-afdelingen, jobcentret og tillidsrepræsentanterne. Det giver tryghed of legitimitet til arbejdet med inklusion.

For at få gode forløb på arbejdspladserne skal ledelsen tage ansvar for hvert enkelt forløb. Det sker ved at samarbejde med HR-afdeling og jobcenter om at sikre et godt jobmatch. Samtidig inddrager ledelsen medarbejdere og TR. Ledelsen stopper også forløb, som ikke fungerer.

De arbejdspladser, hvor inklusion lykkes bedst har et robust fællesskab og et godt psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne har tillid til, at ledelsen træffer de rigtige beslutninger. PÅ de arbejdspladser diskuterer man løbende kerneopgaven og de inkluderedes opgaver og sikrer så vidt muligt, at forløbene bidrager til kerneopgaven i stedet for at tage tid fra kerneopgaven.

Forløbene giver mening for ledere og medarbejdere, når de fx kan bruge deres socialfaglighed eller medmenneskelighed til at hjælpe et menneske til at komme videre i arbejdslivet og selv kan få deres faglighed udfordret.

For de inkluderede personer i virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob giver forløbene mening, når de fx kan bruge deres styrker og talenter, ved at kan bidrage til opgavevaretagelsen og kan deltage i et fællesskab på arbejdspladsen. 

Vil du høre mere…

KL og Forhandlingsfællesskabet holder to konferencer om rummelighed på arbejdspladserne. Den 8. maj i København og den 2. juni i Aarhus. Læs mere om konferencerne her: http://vpt.dk/generelle-aftaler/program-og-tilmelding-til-konferencer-om-rummelighed-i-praksis

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk