Innovér og investér rigtigt i velfærden, Sophie Løhde 

Udgivet: ;07-12-2016
Den nye minister for offentlig innovation er (måske) den vigtigste post for den ny regering.

NANNA HØJLUND, NÆSTFORMAND I LO | BENNY ANDERSEN, FORMAND FOR SOCIALPÆDAGOGERNE | BODIL OTTO, FORMAND FOR HK KOMMUNAL | RITA BUNDGAARD, FORMAND FOR HK STAT | ELLEN LYKKEGAARD, FORMAND FOR 3F’S OFFENTLIGE GRUPPE | FLEMMING VINTHER, FORMAND FOR HKKF 

»En offentlig sektor, der er bedre – for både borgere og medarbejdere.« Sådan gav Claus Hjort Frederiksen forleden stafetten videre til Sophie Løhde. Og dermed understregede han, at det ikke er nogen lille, ubetydelig opgave, den nye minister for offentlig innovation skal løse. Tværtimod. Det er (måske) den vigtigste for en ny regering. Overhovedet.

Vi skal finde nye veje til at forbedre velfærden. Den ambition deler vi i LO-fagbevægelsen fuldt ud med regeringen. Og det skal ske til glæde for både borgere og medarbejdere. Vores bud hedder: Giv rum til fagligheden, giv tid til ny teknologi, og geninvester klogt i velfærden.

Vi står i en situation, hvor andelen af ældre stiger. Det betyder stigende plejebehov og øget udgifter til sundhed etc. Status quo for velfærden er derfor ikke nulvækst, hvis vi vil dække det stigende servicebehov. Men derimod en fornuftig vækst i den offentlige sektor her og nu. Det kan man simpelthen ikke komme uden om.

Til gengæld er innovationen i sektoren godt hjulpet på vej af fagligt dygtige medarbejdere (med idéer og erfaring) og de muligheder, som ny teknologi giver os.

Fagligt dygtige offentligt ansatte betyder bedre velfærd og bedre offentlig service. Det siger sig selv: Fagligheden klæder dem på til at træffe de bedste vurderinger og vigtige prioriteringer on the spot, helt ude ved borgeren. Og det er det, velfærd og god service handler om.

 

Borgerne mere selvhjulpne

Ny teknologi har tilsvarende bidraget til nye måder at levere service på og mere effektive arbejdsgange. Både på landets rådhuse, sygehuse, skoler – og i ældreplejen, hvor fx brugen af lifter har betydet et bedre arbejdsmiljø for de ansatte, og toiletter med skylle- og tørrefunktion har gjort borgerne mere selvhjulpne.

Men læren fra store it-projekter o.l. er også, at ny teknologi skal afprøves, implementeres og integreres bedre på arbejdspladserne. Ny teknologi er medarbejdernes værktøj. Det fungerer ikke uafhængigt af dem. Og det tager tid.

Ny teknologi er en investering – ligesom uddannelse. Gevinsterne viser sig ikke fra dag et. Og derfor er det også en fejlslutning, når politikerne høster de økonomiske gevinster ved digitalisering, før de har vist sig. Her skræmmer sporene fra Skat blandt andet.

 

Dårligt købmandskab

Besparelser, der bare resulterer i dårligere service i form af fx færre skatteindtægter, dårligere uddannet studerende, dårligere vedligehold, kortere åbningstider i daginstitutionerne etc., bringer os ingen vegne. Det er bare dårligt købmandskab.

I LO-fagbevægelsen tror vi på, at der er et stort innovationspotentiale i den offentlige sektor. Vi tror på, at vi sammen kan finde mange nye veje til at forbedre velfærden. Både med øget produktivitet, bedre service og større medarbejdertilfredshed til følge. Her står vi på spring til at se muligheder sammen med den nye minister for offentlig innovation.

Fokus bør dog være på kvalitet – en offentlig sektor, der er bedre. Ikke dårligere og billigere. Regeringen lægger op til en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. Det vil – if. Arbejdernes Erhvervsråd – betyde 14.000 færre stillinger. Det er et skidt udgangspunkt for innovationen. For hvilken offentligt ansat har lyst til at blive belønnet for sin entreprenørånd ved at vinke farvel til sine kolleger – løbe stærkere – eller selv stå uden job?

Vi foreslår derimod, at gevinsten for både medarbejderne – og borgere – i stedet består af geninvesteringer i sektoren.

En række dynamiske effekter

Den offentlige sektor leverer masser af værdi – i form af tryghed, retssikkerhed og lige muligheder. Men sektoren leverer også værdi til den private sektor: Sygehusvæsen, skoler, ældrepleje og dagtilbud leverer fx rask og velkvalificeret arbejdskraft, en effektiv infrastruktur gør arbejdskraften mere fleksibel, ligesom en god social indsats gør arbejdsstyrken større.

Investeringer i den offentlige service har en række positive dynamiske effekter. De bliver dog ofte overset. Ikke mindst i Finansministeriets røde bygning, som Sophie Løhde nu er flyttet ind i. Det er ærgerligt, for hvis man regnede på netop de effekter – ville konklusionen for en ny minister for offentlig innovation være åbenlys: Det er en god forretning at investere i god offentlig service.

Kære Sophie Løhde, vi ser frem til samarbejdet.

 

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 7. december 2016.

 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk