Jobbytteordning 

Udgivet: ;26-05-2016
I forbindelse med flytningen af en række statslige institutioner fra hovedstadsområdet som led i regeringens initiativ ”Bedre balance” har Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) drøftet oprettelsen af en ordning, der gør det muligt at etablere kontakt mellem medarbejdere i staten, der kunne være interesseret i et jobbytte.

På denne baggrund er der nu i ”job i staten” oprettet en særlig jobbytteordning.

Ordningen giver adgang til, at medarbejdere i staten, hvis arbejdsplads flytter fra hovedstadsområdet, og som ikke har mulighed for at flytte med, kan få kontakt med eventuelle andre medarbejdere inden for samme ansættelsesområde, der ikke skal flytte, men som godt kunne tænke sig at afprøve nye muligheder et andet sted i landet.

Læs mere om betingelserne og proceduren for at benytte jobbytteordningen her

Jobbytteordningen på job-i-staten kan tilgås direkte her.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk