KL og Forhandlingsfællesskabet - politisk forhandlingserklæring om overenskomstforhandlingerne  

Udgivet: ;29-11-2019

KL og Forhandlingsfællesskabet har efter overenskomstforhandlingerne i 2018 drøftet den danske model på det kommunale område. Baggrunden er at de seneste overenskomstfornyelser har været konfliktfyldte og højspændte. Formålet med drøftelserne har været at finde fælles veje der bidrager til mindre konfliktfyldte forhandlingsforløb samt bidrage til konstruktive overenskomstforlig, som er med til at skabe udvikling og attraktive arbejdspladser.


Parterne er nu enige om en politisk forhandlingserklæring om overenskomstforhandlingerne, der i forhold til forskellige faser i forhandlingsprocessen sætter en fælles retning for forhandlingerne og samarbejdet.

”Den danske model er afgørende for at skabe udvikling og attraktive arbejdspladser. De seneste over-enskomstfornyelser har givet anledning til, at vi som parter har set hinanden i øjnene og sammen vendt udfordringer for modellen og vores samarbejde. Det har været givtigt. Vi er bl.a. enige om at styrke forhandlingsprocessen ved at skabe mere fremdrift i forhandlingerne – fx med mulighed for indgåelse af delforlig. Vi har tydeliggjort vores ansvar for at finde løsninger, også hvor forhandlingerne måtte foregå i Forligsinstitutionen. Og så er jeg glad for, at vi får styrket vores tekniske samarbejde omkring lønstatistik, så når vi mødes ved forhandlingsbordet, er det ikke tekniske knaster, som spænder ben for indgåelse af aftale”, siger formand for Forhandlingsfællesskabet, Mona Striib.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Og læs forhandlingserklæringen i boksen til højre. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk