Kontrolbud giver fordele ved udbud 

Udgivet: ;23-10-2014
Ny analyse fra Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde (ROPS) viser, at offentlige udbydere kan høste en række fordele ved at bruge kontrolbud i en udbudsrunde.

Kontrolbud er udbyderens eget bud på den udbudte opgave. Hvis en kommune fx ønsker at sende en rengøringsopgave i udbud, kan kommunen udarbejde et kontrolbud for at vurdere, om det kan betale sig at udlicitere opgaven.

ROPS anbefaler i den nye analyse, at offentlige udbydere positivt overvejer at afgive kontrolbud på en udbudt opgave, men også har blik for de omkostninger, det har at udarbejde kontrolbud.

I op mod 50 procent af de undersøgte udbudsprocesser med kontrolbud vinder kontrolbuddet hele eller dele af opgaven. Det får Bodil Otto, Formand for OAO og for HK-Kommunal til at sige: ”Det viser, at de offentlige arbejdspladser er konkurrencedygtige, når de får muligheden for at konkurrere med de private om opgaverne. Vi skal med kontrolbud sikre, at de offentlige tilbud bliver taget med i vurderingen af den mest konkurrencedygtige leverandør.

Analysen peger på, at der oftest afgives kontrolbud i kommuner, der har gjort brugen af kontrolbud til en del af kommunens udbudspolitik. Analysen viser dog også, at der er meget få kontrolbud. I en toårig periode fra 1. april 2012 til 31. marts 2014 er der kun afgivet 51 kontrolbud.

Bodil Otto understreger: ”Vi vil derfor anbefale, at tillids- og MED-repræsentanter tager spørgsmålet om brug af kontrolbud op i kommunerne. Vi kan med denne analyse se, at kontrolbud er godt for konkurrencen. Derfor bør flere kommuner gøre aktivt brug af kontrolbud”.

Der laves flest kontrolbud på vej- og park og rengøringsområdet, viser analysen. Der er ikke en klar konklusion på, hvorfor der er flest kontrolbud på netop disse områder. Analysen peger på, at der kan være en kombination af forklaringer:

  • At der laves flere udbud inden for vej- og park- og rengøringsområdet sammenlignet med andre opgaveområder.
  • At der er tale om opgaver, hvor der kan afgives kontrolbud.
  • At det er opgaver, som er arbejdskraftintensive.

"Det er vigtigt at have fokus på, at kontrolbud er relevant ved alle typer af udbud og ikke kun inden for bestemte områder. Fortsætter Bodil Otto.

Analysen konkluderer, at kommunerne overvejende oplever positive effekter ved kontrolbud:

  • Kontrolbud har en positiv effekt på konkurrencen, når udbyder selv byder på en opgave, presser det de private leverandører til bedre bud.
  • Vinder kontrolbuddet fører det til effektiviseringsgevinster hos udbyderen.
  • Udbyder opnår et bedre kendskab til deres egen organisation, når de afgiver kontrolbud.

Kontrolbudsprocessen er dog også ressourcekrævende. Det er en udfordring for kommunerne at lave beregningerne til kontrolbuddet, og mange får ekstern bistand til det.

Udbud er ressourcekrævende både udarbejdelsen af udbudsmaterialet og kontrolbuddet, derfor skal gevinsterne ved udbud og udlicitering vejes op mod omkostningerne til processen.” Afslutter Bodil Otto.

Analysen bygger på en kortlægning af alle udbud i en toårig periode og på syv casestudier blandt kommuner og private tilbudsgivere, som har brugt kontrolbud eller afgivet tilbud på et udbud, hvor der blev afgivet kontrolbud.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk